VA-mässan övertas av Elmia 

 Enligt den pressrelease som skickades ut onsdagen 29 augusti är det nu klart med förvärvet av VA-mässan. De tre ägarna till VA-mässan Föreningen Vatten, Varim och Svenskt Vatten kommer överlåta VA-mässan till Elmia. Händelsen föregås av en längre tids utvärdering och diskussion inom ägargruppen och Föreningen Vattens styrelse.

 

VA-sektorn i Sverige är på stark frammarch. Investeringarna ökar, kommuner och verksamheter organiserar sig i större enheter samtidigt som personalförsörjningen blir en en utmaning inom branchen. Till detta ökar samtidigt fokus på miljö och klimat vilket sammantaget gör att branchen växer, utvecklas och får större fokus. Parallellt sker en ökad integrering i arbetet med städers infrastruktur.

 

Mot bakgrund av detta har vi under en längre tid diskuterat hur vi på bästa sätt kan utveckla VA-mässan för att åstadkomma ett bredare anslag och locka fler skikt av besökare från VA-Sverige. I detta perspektiv har vi kommit fram till att ägargruppen inte är det bästa alternativet när det gäller att uveckla VA-mässan. Elmia har presenterat ett mycket attraktivt bud som ägargruppen befunnit vara det som bäst kan utveckla VA-mässan som mötesplats och marknadsplats för branschens olika företrädare.

 

Föreningen Vatten kommer även i fortsättningen spela en viktig roll på VA-mässan. Kommande mässa går av stapeln den 23-25 september 2014 i Jönköping och inför denna ingår Föreningen Vatten i ett s k "advisory bord". Genom detta får Föreningen Vatten möjligheten att fortsätta delta i det arbete som ligger Föreningen Vatten närmast hjärtat; att göra mässan till en mötesplats för kunskapsutbyte inom VA-området.


VA -mässan 2012, Göteborg  
 
 
 
Tävlingssvar - årsmedlemskap 2013
1. Lysekil
2. Smögen
3. Halmstad
4. Öckerö
Kontrollfråga: - Tävlandes eget namn
 
Föreningen Vatten är engagerade som en av delägarna av VA-mässan. 2012 hölls mässan i Göteborg den 18-20 september. Föreningen Vatten var engagerade i seminarierna och bidrog till ett spännande program.