"High and fine literature is wine, and mine is only water; but everybody likes water"

Mark Twain
 

Tidskriften VATTEN

Tidskriften VATTEN är ett organ för Föreningen Vatten och kommer ut 4 gånger om året. Vi publicerar tekniskt/vetenskapliga artiklar och notiser med bred täckning av vattenområdet.
 
Gå gärna in på tidningens egen hemsida: www.tidskriftenvatten.se. Där hittar du bland annat ett artikelregister för tidskriften tillbaka till 1989 och fullängdsartiklar i pfd-format från 2002
 
Annonsera i VATTEN 
Det går bra att annonsera i VATTEN. Riktpris för en helsidesannons (färg) är 9 000 SEK, halvsida 4 500 SEK.
Vi erbjuder även paketpriser för stödjande medlemskap:

Stödjande medlemskap med annonspaket i två nummer av Vatten (ink 3 tidningar): 19 500 kr
Stödjande medlemskap med annonspaket i fyra nummer av Vatten (ink 3 tidningar): 34 800 kr
Se Föreningen Vattens hemsida för mer information angående medlemskap och annonspaket.

Kontakta redaktionen för mer information, tex. angående utformning av annonser 
 
Redaktör: Magnus Persson
Teknisk Vattenresurslära
LTH/Lunds Universitet, Box 118, S-221 00 Lund
Tel: 046-222 8990
 
Under hösten 2010 utfördes en enkät om Tidskriften Vatten.
Resultatet av enkäten finner du "här".