Föreningen Vattens Norra kommitté anordnar digitala lunchföredrag under våren 2023

Is

Föreningen Vattens norra kommitté återstartades under 2022 och vill börja med att bjuda in alla medlemmar i Föreningen Vatten att delta i tre intressanta lunchseminarier under våren. Temat är förstås olika aktuella frågor kopplat till vatten, och med ett norrlandsperspektiv! Varmt välkomna med anmälan till föredragen via länkarna nedan.


Avloppsdirektivet och kväverening i Norrland

I höstas presenterade EU-kommissionen sitt förslag till ett nytt direktiv om rening av avlopp från tätbebyggelse, det sk Avloppsdirektivet. Förslaget innehåller en hel del förändringar mot det som gäller idag och kommer att påverka avloppsreningsverkens arbete i flera decennier framåt. Förslag till krav på kväverening i norra Sverige är en sådan förändring. Hör Peter Sörngård berätta om vad förslaget kan innebära ur ett Norrlandsperspektiv samt Malin Tuvesson berätta om deras pilotprojekt med kväverening vid kalla vatten.

Föredragare: Peter Sörngård, Miljöexpert, Svenskt Vatten och Malin Tuvesson, Process och utvecklingsansvarig, MittSverige Vatten & Avfall
Datum: 2023-02-27
Tid: 12:15-13:00 (ca 30 min föredrag och 15 min frågor och utbyte)

Du som är medlem och kan logga in på Min Sida anmäler dig här.
Du som är medlem men inte kan logga in på Min Sida eller är anställd hos stödjande medlemsföretag anmäler dig här.


Klimatanpassning av VA med perspektiv från Norrbotten

Hur ser behoven av klimatanpassning av VA-systemen ut i norr? Vilka utmaningar ser kommunerna i Norrbotten som de största vid planering för klimatanpassning av VA? Är det andra utmaningar som ska hanteras här än i övriga delar av landet?

Erfarenheter från arbete med kommunala klimatanpassningsplaner och riskanalyser för dricksvattenförsörjningen med ett klimatperspektiv delas och diskuteras.

Föredragare: Anna Mäki, konsult VA och hydrogeologi, Vatten & Miljökonsulterna
Datum: 2023-03-27
Tid: 12:15-13:00 (ca 30 min föredrag och 15 min frågor och utbyte)

Du som är medlem och kan logga in på Min Sida anmäler dig här.
Du som är medlem men inte kan logga in på Min Sida eller är anställd hos stödjande medlemsföretag anmäler dig här.


Förekomst av PFAS i grundvattnet i Gävle-Valboåsen

Bakgrund och källspårning PFAS Gävle – Valboåsen, åtgärder Valbo vattenverk, utfört pilotförsök, nytt beredningssteg, åtgärder Sätra vattenverk och pågående pilotförsök.

Föredragare: Marcus Tilja, Projektledare, Gästrike Vatten
Datum: 2023-04-27
Tid: 12:15-13:00 (ca 30 min föredrag och 15 min frågor och utbyte)

Du som är medlem och kan logga in på Min Sida anmäler dig här.
Du som är medlem men inte kan logga in på Min Sida eller är anställd hos stödjande medlemsföretag anmäler dig här.

Är du verksam i Norra Sverige och har något spännande projekt på gång med kopplingar till vatten? Kontakta oss gärna via e-post till kansliet@foreningenvatten.se om du vill berätta om det under kommande lunchseminarier!

Är du ännu inte medlem men vill bli det för att kunna delta i lunchföredragen? Ansök om medlemskap på vår hemsida https://www.foreningenvatten.se/medlem/