SKÅNELANDSMÖTE 2019

EFFEKTIVARE VA VERKSAMHET – UNDERHÅLL I RÄTT TID, UTNYTTJA RESURSER OCH ÅTERVINN!

I en värld med begränsade tillgångar är behovet större än någonsin av att ta vara på resurser vi använder och att alla aktörer samverkar. Strävan är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara. Ett kretslopp skapas så att material återanvänds, återvinns eller används för energiutvinning. Vi har mycket att vinna genom att underhålla i rätt tid och bättre nyttja våra resurser.

Under sommaren 2018 gick väldigt många VA-verksamheter ut med kommunikation till hushåll och företag om att spara på vattnet. I denna situation blev det en utmaning att få till beteendeförändring när det nationellt, regionalt och kommunalt kommuniceras olika om vårt vatten. Här kan tekniska lösningar och kundkommunikation mötas mycket närmre för att skapa logik och beteendeförändring.

Skånelandsmöte 2019 kommer att handla om just detta och belysas genom olika exempel från Sverige och Danmark.

Tid: Onsdag den 6 mars 2019
Plats: Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7 B, Malmö
Programmet kan du läsa HÄR.
Anmäl er senast måndagen den 18 februari HÄR.
Studenter och pensionärer anmäler sig till ett rabatterat pris HÄR.

Det blir buffélunch men ange gärna i om du vill ha vegetarisk eller speciell kost pga allergier.