SKÅNELANDSMÖTE 2019

 

Föreningen Vatten inbjuder till
SKÅNELANDSMÖTE 2019      

EFFEKTIVARE VA VERKSAMHET – UNDERHÅLL I RÄTT TID, UTNYTTJA RESURSER OCH ÅTERVINN!
I en värld med begränsade resurser är behovet större än någonsin av att gå från linjära materialflöden till cirkulära. Strävan är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara. Ett kretslopp skapas så att material återanvänds, återvinns eller används för energiutvinning. Vi har mycket att vinna genom att underhålla i rätt tid och bättre nyttja våra resurser.

Skånelandsmöte 2019 kommer att handla om just detta och belysas genom olika exempel från Sverige och Danmark.

Tid: Onsdag den 6 mars 2019
Plats: Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7 B, Malmö
Programmet kommer i de närmaste dagarna
Anmälan ej öppnat
Anmäl er senast måndagen den 18 februari.