FVI – Vatten i planeringen

OBS! Seminariet är flyttat till efter sommaren. Vi återkommer med mer information.

När:
Plats: Myntkabinetten, Gamla Stan, Slottsbacken 6, Stockholm
Bokningsbar

Föreningen vatten bjuder in till seminarium om behovet av en god vattenplanering när städerna växer och förtätas. Hur bör vattenfrågorna integreras i den kommunala planeringen för att hantera de utmaningar som följer av exploatering och för att möta framtidens klimat?

Hur flyttas t ex ett reningsverk – från direktiv till detaljprojektering? Erfarenhetsåterföring med goda och mindre bra exempel på urban vattenplanering visar på vikten av att tänka efter före för att undvika dyra kompensationsåtgärder i framtiden. Vilka lagstöd har vi för bedriva en hållbar vattenplanering i framtidens städer?

Preliminärt program

Medlemmar/Ej medlem – Läs mer och boka här

Varmt välkommen!

Kontaktperson:

anders.larsson@tyrens.se