VA-mässan

VA-mässan övertas av Elmia

Enligt den pressrelease som skickades ut onsdagen 29 augusti är det nu klart med förvärvet av VA-mässan. De tre ägarna till VA-mässan Föreningen Vatten, Varim och Svenskt Vatten kommer överlåta VA-mässan till Elmia. Händelsen föregås av en längre tids utvärdering och diskussion inom ägargruppen och Föreningen Vattens styrelse.

VA-sektorn i Sverige är på stark frammarch. Investeringarna ökar, kommuner och verksamheter organiserar sig i större enheter samtidigt som personalförsörjningen blir en en utmaning inom branchen. Till detta ökar samtidigt fokus på miljö och klimat vilket sammantaget gör att branchen växer, utvecklas och får större fokus. Parallellt sker en ökad integrering i arbetet med städers infrastruktur.

Mot bakgrund av detta har vi under en längre tid diskuterat hur vi på bästa sätt kan utveckla VA-mässan för att åstadkomma ett bredare anslag och locka fler skikt av besökare från VA-Sverige. I detta perspektiv har vi kommit fram till att ägargruppen inte är det bästa alternativet när det gäller att uveckla VA-mässan. Elmia har presenterat ett mycket attraktivt bud som ägargruppen befunnit vara det som bäst kan utveckla VA-mässan som mötesplats och marknadsplats för branschens olika företrädare.

Föreningen Vatten kommer även i fortsättningen spela en viktig roll på VA-mässan. Kommande mässa går av stapeln den 23-25 september 2014 i Jönköping och inför denna ingår Föreningen Vatten i ett s k “advisory bord”. Genom detta får Föreningen Vatten möjligheten att fortsätta delta i det arbete som ligger Föreningen Vatten närmast hjärtat; att göra mässan till en mötesplats för kunskapsutbyte inom VA-området.

A -mässan 2012, Göteborg

Presentationer från VA-mässan 2012

Hem Va mässan 20120920 Driftserfaringer med membranfiltrering

Intro membranfiltrering för dricksvattenberedning

Knopf va mässan 20120920 Lackareback final

McCleaf Va mässan 20120-20 nanofiltrering eller jonbyte

Rydberg Va mässan 20120920 Ultrafilter

Introduktion och Tidspolis, Ann Mattsson, Gryaab

Form och Funktion? Arkitekter kan jobba ihop med VA-ingenjörer! Per Eric Persson, KUB Arkitekter

Hållbar dagvattenhantering som syns! Malin Engström, Växjö kommun

Tankvärt och gångbart – om vattentorn och däxellock, Eber ohlsson, VA SYD & Skånska vattentornssällskapet

Vattenförsörjning och andra verksamheter – vad betyder det att synas – och vad vill Göteborg? Henrik Kant, Göteborg vatten

Sammanfattning och vad kan svenskt vatten hjälpa till med? Fredrik Vinthagen, Svenskt Vatten

Tävlingssvar – årsmedlemskap 2013

1. Lysekil
2. Smögen
3. Halmstad
4. Öckerö
Kontrollfråga: – Tävlandes eget namn

Föreningen Vatten är engagerade som en av delägarna av VA-mässan. 2012 hölls mässan i Göteborg den 18-20 september. Föreningen Vatten var engagerade i seminarierna och bidrog till ett spännande program.