Årsmöte och vattendag, 22 mars 2023

Välkommen till en spännande dag om vatten!

Kom till Stockholm för att lyssna på 5 intressanta föredrag om vatten: Restaurering av vattendrag, digitalisering av avloppssystem, avloppsvattenrening, produktion av tekniskt vatten och översvämningsrisker vid nybyggnation.

Plats: Plats: Sweco, Gjörwellgatan 22, 112 60 Stockholm.

När: 22 mars 2023

Vi startar 11:45 med lunch och fortsätter därefter med Föreningen Vattens Årsmöte följt av prisutdelning av Föreningens vattenpriser med intressanta pristagarföredrag och avslutar sedan med mingel och tilltugg.

13:00-13:45 Föreningen Vattens Årsmöte

14:00-17:00 Pristagarseminarium

VATTEN-priset: gediget arbete för att främja utvecklingen inom vattenvården

Peter Gustafsson, Streams & Lakes Consulting AB och Mathias Ibbe, Länsstyrelsen Östergötland

Peter och Mathias Ibbe tilldelas Vattenpriset för deras omfattande arbete med restaurering av vattendrag. Deras arbete har nyligen publicerats i en gedigen rapport som är vägledande för fortsatt återställande av svenska vattendrag. Deras stora engagemang, gedigna kompetens och kunskapsbyggande för återskapande av naturliga vattenmiljöer är väl värda priset.

Foto Vattenpriset 2023

NEW GENERATION-priset: till yngre person för nytänkande inom vattenområdet

Christoffer Wärff

Christoffer har genom sitt arbete och engagemang visat i handling att han i samverkan vill driva en kollektiv förflyttning och kompetenshöjning av VA-branschen. I sitt arbete som forskarstuderande driver Christoffer projekt inom digitalisering av avloppssystem med fokus på digitala tvillingar av reningsverk med ambitioner att sprida kunskapen brett i branschen. Med kollegor som Christoffer i VA-branschen finns det stort hopp för framtiden!

New generation 2023

KEMIRA-priset: insats i vattenvårdens tjänst under det gångna året

Michael Cimbritz, docent vid Lunds universitet

Resultaten av Michaels arbete inom avloppsvattenrening och partikelavskiljning de senaste 20 åren syns idag på ett stort antal reningsverk världen över.

Michaels intensiva arbete med läkemedelsrening har också tydligt satt avtryck i branschen. Han gör alltid det lilla extra som behövs för att förstå frågeställningen fullt ut och därmed hitta den bästa lösningen.

Kemirapriset 2023

Xylem-priset: förtjänstfullt arbete inom drift och underhåll

Elias Molin, Ystad kommun

Elias tilldelas priset för sitt stora engagemang i samband med installation och driftsättande av utrustning för produktion av tekniskt vatten vid avloppsreningsverket Sjöhög i Ystad kommun. Tack vare sin kunniga och engagerade personal kan nu Ystad kommun årligen spara 75 000 m3 dricksvatten. Elias och hans personal är fantastiska förebilder för andra kommuner.

Xylempriset 2023

Norconsult-priset: årets bästa studentartikel i Tidskriften VATTEN

Wilma Norlin och Hedda Skarsgård

Wilma och Hedda presenterar i sin artikel hur olika aktörer värderar översvämningsrisk vid nybyggnation och skydd av befintlig bebyggelse. De belyser ett hett och komplext ämne som många försöker hitta lösningar på. Deras artikel är välskriven, högaktuell och de presenterar en mycket intressant diskussion kring utmaningar och lösningar av en mycket utmanande samhällsfråga.

Norconsultpriset 2023

17:00-18:00 Mingel med tilltugg och öl/vin/alkohlfritt

Pris: Medlem fri entré. (Är du inte medlem så blir du det för 200 kr). Lunch ingår.

Kontaktperson: olof.nilsson@medinsab.se
Du som är medlem och kan logga in på Min Sida anmäler dig här.
Du som är medlem men inte kan logga in på Min Sida, vill bli medlem, är anställd hos stödjande medlemsföretag eller inte är medlem anmäler dig här.
Max antal deltagare är 75 personer.