Återkomsttider i samhällsplanering 8 november 2023

regn1

Välkommen till seminarium anordnat av Hydrologisektionen i Föreningen Vatten

Återkomsttider i samhällsplanering
Vilka hydrologiska ställningstaganden görs i samhällsplanering?

Seminariet kommer att hållas på videolänk via verktyget GatherTown
Onsdagen den 8 november 2023

I år kommer Hydrologisektionens seminarium att ge en bred bild av hur sannolikheten för olika hydrologiska händelser beaktas inom samhällsbyggnad och större infrastrukturprojekt. Hur väljs dimensionerande återkomsttider och hur beräknas dessa? Vilka osäkerheter finns kring exempelvis statistiskt underlag eller påverkan från klimatförändringar? Är det för binärt att enbart ta ställning till översvämning kontra icke översvämning och behöver skadorna alltid bli så stora? Detta är några av de frågeställningar som kommer att beröras under Hydrologisektionens seminarium 2023.

Programmet finns att läsa via denna länk.

Du som är medlem och kan logga in på Min Sida anmäler dig här.
Du som är medlem men inte kan logga in på Min Sida, vill bli medlem eller är anställd hos stödjande medlemsföretag anmäler dig här.