Bräddning från kommunala avloppssystem, 9 november

Galler mot staden ny

Välkommen till hydrologisektionens seminarium
Bräddning från kommunala avloppssystem – Var står vi idag och vart är vi på väg?

Seminariet kommer att hållas på videolänk via verktyget GatherTown onsdagen den 9 november 2022

Bräddning är en viktig systemfunktion som finns historiskt inbyggd för att förhindra överbelastning av kommunala avloppssystem. Varje år bräddar miljontals kubikmeter orenat avloppsvatten från anläggningar och ledningsnät till hav, sjöar och vattendrag, ofta i samband med kraftigare nederbörd. Vad får bräddning för konsekvenser för miljö och hälsa och hur stort är egentligen problemet i Sverige? Vilka nationella mål och föreskrifter finns och vad görs för att minska behovet av att brädda? Kommer kraven att öka och i så fall hur? Detta är några av de frågeställningar som kommer att beröras under Hydrologisektionens seminarium 2022.

Program samt mer information finner ni här.

Var: Videokonferens via GatherTown
När: Onsdagen den 9 november 2022 klockan 9.00 till 14:15
Pris: 200 kr, kostnadsfritt för medlemmar (obs medlemsavgift 200 kr per år) 
Kontaktperson:Victor Pelin, NSVA, Victor.Pelin@nsva.se, 010-490 98 36

Anmälan
Du som är medlem och kan logga in på Min Sida anmäler dig här
Du som är medlem men inte kan logga in på Min Sida, vill bli medlem, är anställd hos stödjande medlemsföretag eller inte är medlem anmäler dig här

Välkomna, hälsar Föreningen Vattens hydrologisektion!

GatherTown är en digital mötesplattform som är anpassad för interaktiva seminarier. Deltagare rör sig fritt i en virtuell möteslokal och kan lyssna på föredragshållare och interagera med övriga mötesdeltagare. Det är enkelt att använda och alla som anmält sig kommer att få en länk skickad till sig en vecka i förväg.