DANSK-SVENSK KUSTKONFERENS – 8-9 oktober 2019

Den 8-9 oktober organiserar DANCORE och Föreningen Vattens kustsektion en gemensam, gränsöverskridande kustkonferens.

Temat för konferensen är ”Klimatanpassning av Sveriges och Danmarks kust – Vad kan vi lära av varandra?”. Under två dagar träffas vi, lär känna varandra och utbyter erfarenheter om projekt i Öresund och Södra Östersjön.

Konferensen börjar den 8 oktober med en heldag med seminarier i Malmö. Teman för föredragen är bland annat sandtäkt till havs – resurser och miljöpåverkan; klimatanpassningsprojekt – tillståndsprocesser och genomförande; ålgräs och strandvegetationens påverkan på sedimenttransportprocesser; samt extrema vattenstånd och översvämningsskydd. På kvällen uppmärksammar vi professor Hans Hansons insatser för hans arbete med kustskydd genom en festmiddag.

Den 9 oktober gör vi en exkursion på södra Själland och besöker Faxe, där ett strandfodrings- och bypass-projekt nyligen genomförts, Kögebuktens strandpark samt Stevns Klint.

Program

Anmälan öppnar den 19 augusti och är öppen till den 20 september.

Medlemmar i Föreningen Vatten och icke medlemmar bokar sig HÄR.
Medlemmar i Dancore bokar sig HÄR.

Ifall du har frågor, hör av dig till:
Caroline Hallin (+46 735753342/caroline.hallin@tvrl.lth.se) eller Per Sørensen (+45 21497743/pso@kyst.dk)