DANSK-SVENSK KUSTKONFERENS – SAVE THE DATE 8-9 oktober 2019


Den 8-9 oktober organiserar DANCORE och Föreningen Vattens kustsektion
en gemensam, gränsöverskridande kustkonferens.
Temat för konferensen är ”Klimatanpassning av Sveriges och Danmarks kust – Vad kan vi lära av varandra?”. Under två dagar träffas vi, lär känna varandra och utbyter erfarenheter om projekt i Öresund och Södra Östersjön.
Läs mer HÄR.

Anmälan öppnar den 12 augustiwww.foreningenvatten.se
Ifall du har frågor eller är intresserad av att sponsra konferensen, hör av dig till:
Caroline Hallin (+46 735753342/caroline.hallin@tvrl.lth.se)
eller Per Sørensen (+45 21497743/pso@kyst.dk)
Vi erbjuder sponsorpaket för 10 000 SEK.