Digitalt medlemsmöte 1 november 2022, 11:30-12:15

Välkommen på medlemsmöte i Föreningen Vatten.

Mötet hålls för att få medlemmarnas synpunkter på styrelsens förslag att arvodera en koordinator på deltid för att främja föreningens aktiviteter. Syftet med att ha en koordinator är att få igång fler aktiviteter för medlemmarna i föreningen (så som seminarier, medlemsträffar m.m.) och att avlasta styrelsen med en del administrativt arbete. Det långsiktiga målet är att värva och engagera fler medlemmar genom att erbjuda en attraktiv förening med många intressanta arrangemang och ett stort nätverk . Inledningsvis kommer koordinatorn att innebära en kostnad för föreningen, men styrelsens målsättning är att positionen på sikt kan bli kostnadsneutral (eller t.o.m. positiv). Goda erfarenheter, av att ha en arvoderad koordinator, finns från andra nätverk och föreningar.

Anmälan: Endast medlemmar
Pris: Kostnadsfritt
Datum: 1 november
Tid: 11:30-12:15
Kontaktperson: malin@vadenkonsult.se

Du som är medlem och kan logga in på Min Sida: Anmäler dig HÄR
Du som är medlem men inte kan logga in på Min Sida: Anmäler dig HÄR

Ingen begränsning i antalet deltagare

Sista anmälningsdag: 27 oktober

Länk till medlemsmötet skickas ut per epost till de som anmält sig senast måndagen den 31 oktober. Mötet hålls som videokonferens i programvaran Teams. Anslutning kommer också att vara möjligt via webbläsare