Ekologi i rinnande vatten – En exkursion vid Säveån

Träff Föreningen vatten Västra Sektionen

Datum: 29 maj 2018
Tid: 17:00-19:00
Plats: Säveåvägen 45, 448 31 Floda – Vändplats vid gamla reningsverket i Floda.
Enkelt att ta sig till platsen med egen bil eller med pendeltåget.
Pris: Medlem 300 kr, ej medlem 600 kr

Ekologi i rinnande vatten – En exkursion vid Säveån
Föreningen vatten i samarbete med Lerums kommun och Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Säveån börjar i Borås och Alingsås kommuner och mynnar i Göta älv i Göteborg.
Ån slingrar sig i en dalgång med branta och skogsklädda ravinbranter, lövstrandskogar och ängsmarker.
I Säveån finns områden med höga naturvärden både på land i vattendraget. I vattendraget kan man hitta
fiskar som lax, öring, asp och ål. Det finns även flodpärlmussla och en rik insektsfauna.

Föreningen Vatten inbjuder till en exkursion vid det nedlagda reningsverket i Säveån, där vi pratar om varför
reningsverket lagts ned samt en demonstration av metoder för att inventera ekologi i vattendraget.

För information och anmälan, se HÄR.