Föreningen Vattens Norra kommitté anordnar digitala lunchföredrag under hösten 2023

Föreningen Vattens norra regionkommitté återstartades under 2022. Under våren har alla medlemmar bjudits på intressanta lunchföredrag. De har varit populära och därför fortsätter norra regionkommittén att bjuda in till nya föredrag under hösten. Temat kommer att vara olika aktuella frågor kopplat till vatten med ett norrlandsperspektiv! Varmt välkomna med anmälan till föredragen via länkarna nedan.

Tisdag 26 september
RENING AV DAGVATTEN MED FILTERTEKNIK – UTVÄRDERING AV TVÅ OLIKA ANLÄGGNINGAR I Sundsvalls kommun

Sundsvall vatten har byggt två olika anläggningar för långtgående rening av dagvatten. Den ena anläggningen är ett specialbyggt biofilter och den andra en kompakt anläggning med zeolitfilter. Båda anläggningarna har utvärderats av Luleå tekniska universitet (LTU). Anna Maria Kullberg, dagvattensamordnare på MSVA, berättar om de två olika anläggningarna och de driftserfarenheter som vi har så här långt, och ger en sammanfattning av LTU:s utvärderingar.

Föredragare: Anna-Maria Kullberg, Dagvattensamordnare, Mitt Sverige vatten & avfall
Datum: 2023-09-26
Tid: 12:15-13:00 (ca 30 min föredrag och 15 min frågor och utbyte)

Föredraget är endast öppet för medlemmar och personer anställda hos något av våra stödjande företag.

Du som är medlem och kan logga in på Min Sida anmäler dig här.
Du som är medlem men inte kan logga in på Min Sida eller är anställd hos stödjande medlemsföretag anmäler dig här.

 

Torsdag 7 december
Tekniskt vatten i Boden – en möjliggörare för grön industriomställning

Vatten är en maktfaktor i den gröna industriomställningen och för framtida samhällsutveckling. Vi får höra om arbetet som bedrivs vid Boden industrial park i samband med etablering av ny grön industri.

Föredragare: Magnus Bäckström, VA-strateg; Bodens kommun
Datum: 2023-12-07
Tid: 12:15-13:00 (ca 30 min föredrag och 15 min frågor och utbyte)

Föredraget är endast öppet för medlemmar och personer anställda hos något av våra stödjande företag.

Du som är medlem och kan logga in på Min Sida anmäler dig här.
Du som är medlem men inte kan logga in på Min Sida eller är anställd hos stödjande medlemsföretag anmäler dig här.

 

Är du verksam i Norra Sverige och har något spännande projekt på gång med kopplingar till vatten? Kontakta oss gärna via e-post till kansliet@foreningenvatten.se om du vill berätta om det under kommande lunchseminarier!

Är du ännu inte medlem men vill bli det för att kunna delta i lunchföredragen? Ansök om medlemskap på vår hemsida https://www.foreningenvatten.se/medlem/