Föreningen Vattens Strategimöte

Varmt välkommen till Föreningen Vattens årliga strategimöte, där du får möjlighet att bidra med idéer kring hur föreningen kan utvecklas för att bli mer intressant för dig. Hur fortsätter vi att vara ett relevant tvärprofessionellt nätverk och en länk för kunskap mellan akademi och praktik? Hur skapar vi intressanta möten för dig och dina kollegor? Studieresor, webbinarium, seminarium eller internationella samarbeten; vad bör Föreningen Vatten satsa på? Hur kan vi skapa plattformar för ett aktivt nätverk som är till nytta för er som medlemmar?

Vi startar klockan 8.00 med frukostseminarium där Stefan Johnsson från Sydvatten berättar om sina erfarenheter från studiebesök i Serbien.

Föreningen bjuder på lunch efter strategimötet. Välkomna!

Datum: 9 januari 2020

Frukostseminarium kl 8.00-9.00 – VATTENFÖRSÖRJNING I SERBIEN – INTRYCK FRÅN ETT STUDIEBESÖK

Strategimöte kl 9.00-12.00.

Plats: Sweco, Drottningtorget 14, 211 25 Malmö
Sista anmälningsdag: 2019-12-20
Kontaktperson: Magnus.berglund@synlab.com
Pris: Medlem fri entré. Ej medlem 100 Kr.

Anmäl dig HÄR.