Dagvattenseminarium i Göteborg

Världens bästa stad när det regnar! God dagvattenhantering med regnbäddar, i teori och praktik

En av framtidens största utmaningar är att hantera klimatförändringar och ökad urbanisering. Ökade nederbördsmängder i kombination med växande städer leder till större risk för allvarliga översvämningar och negativ påverkan på våra vattendrag. Därför ska Göteborg bli världens bästa stad när det regnar!

Föreningen Vatten bjuder in till ett seminarium om dagvatten i Göteborg. Vi får ta del av hur en regnig stad tar tag i utmaningarna med regn och dagvatten, samtidigt som man har ambitionen att göra det så att det blir vackert och ger mervärden för medborgarna. Vi besöker regnbäddar för dagvatten som finns i anslutning till Chalmers campus, lyssnar på erfarenheter av regnbäddar i Kalifornien, standardisering av dagvattenåtgärder för mer effektivt omhändertagande av dagvatten, och får en inblick i den forskning inom dagvatten som bedrivs på Chalmers. Kvällen avslutas med en diskussion mellan föredragshållarna och publiken.

Talare är:
Jens Thoms Ivarsson – Creative Director, Kretslopp och vatten
Matthias Borris – forskare dagvatten, RISE
Johan Södergren – expert regnbäddar, Norconsult
Karin Björklund – forskare hållbara dagvattensystem, Chalmers

Seminariet är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Norconsult och Chalmers.
Vi bjuder på lättare förtäring.

Tid: Måndag 2:a september 2019 kl 17.00 till ca kl 19.30
Plats: Chalmers, Samhällsbyggnad (byggnad SB I), rum SB-S393 (trapphus A, 3:e vån), Sven Hultins Gata 6, Göteborg. Länk till KARTA.
Anmälan: senast onsdag 28:e augusti, HÄR.
Pris: 100 kr för medlemmar, 300 kr för icke-medlemmar
Vid ytterligare frågor, kontakta: Emma Nilsson-Keskitalo, Norconsult, emma.n.keskitalo@norconsult.com, 010-141 81 40, eller Karin Björklund, Chalmers, karin.bjorklund@chalmers.se, 031-772 2260