Från Västra Regionkommittén

Nästa seminarium som planeras i Göteborgstrakten kommer att handla om dagvatten och har arbetsnamnet “Världens bästa stad och campus när det regnar!”.
Seminariet handlar om Göteborgs stads projekt ”RAIN” och är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Norconsult och Chalmers och planeras gå av stapeln en kväll i början av september. Då får vi ta del av hur en regnig stad (och campus) tar tag i utmaningarna med såväl skyfall som kan inträffa när som helst och de klimatförändringar som kommer smygande med åren. Man har dessutom ambitionen att göra det så att det blir vackert och ger fler mervärden för medborgarna än ”bara” en översvämning mindre på x antal år. Anmälan kan inom kort göras på Föreningen Vattens hemsida.

Välkommen så får du höra hur det ska gå till!

Västra Kommittén genom
Ann Mattsson