FVI – Vatten i planeringen, hur anpassar vi våra VA-system när städerna växer och förtätas?

När: 17-18 oktober
Plats: Myntkabinetten, Gamla Stan, Slottsbacken 6, Stockholm
Sista anmälningsdag: 3 oktober 2017

Föreningen vatten bjuder in till seminarium om behovet av en god vattenplanering när städerna växer och förtätas. Hur bör vattenfrågorna integreras i den kommunala planeringen för att hantera de utmaningar som följer av exploatering och för att möta framtidens klimat?
Hur flyttas t ex ett reningsverk – från direktiv till detaljprojektering? Erfarenhetsåterföring med goda och mindre bra exempel på urban vattenplanering visar på vikten av att tänka efter före för att undvika dyra kompensationsåtgärder i framtiden. Vilka lagstöd har vi för bedriva en hållbar vattenplanering i framtidens städer?

Fram till och med 14/9 är priset för båda dagarna rabatterat med 10% .

Programmet

Presentationer:

  1. Elin Jansson
  2. Olof Jonasson
  3. Ulf Moback & Jonas Persson
  4. Jonas Christensen
  5. Gustaf Köhler Josefsson
  6. Agata Banach
  7. Eva Vall
  8. Ulf Nyberg Programmet, Miljö & Ekonomi

Kontaktperson: hans.hammarlund@tyrens.se, 010-452 3131 eller anders.larsson@tyrens.se, 0708-21 65 92.