Hur mikroskräp i avloppsvatten hanteras


Föreningen Vatten inbjuder till en kväll med fokus på mikroplaster och annat mikroskräp. Arrangemanget sker i samarbete med HaV, Gryaab samt Kungälvs och Kungsbacka kommuner.

Kvällens talare är:

Charlotta Stadig, HaV – Kort introduktion om marint skräp och mikroplaster.

Susanne Tumlin, Gryaab – Reningsverken tar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet. Endast ett mindre flöde av mikroplaster når avloppsreningsverken, som dessutom renar vattnet i mycket hög grad,  så detta samhällsproblem hanteras mycket väl av VA-branschen.

Maria Hübinette, Kungälvs kommun –  Fullskaleförsök av vatten och partikeltransport i en dag- och bräddvattenanläggning samt Pilotförsök med Polonit och Lecamaterial. Inom EU-projektet Ren Kustlinjes WP6 har Kungälv, Kungsbacka och Stenungsunds kommuner samarbetat för att titta på olika enkla och robusta lösningar som kan reducera de negativa effekterna från bräddning av orenat avloppsvatten. Detta är två möjliga tekniker.

Vi bjuder på lättare förtäring.

Tid: Torsdagen den 28/11 2019 klockan 17:00-19:00

Plats: Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Gullbergs strandgata 15, 411 04 Göteborg.

Länk till KARTA: tps://trafikgoteborg.se/nyheter/bananbron-vid-lilla-bommen-stangs/

Anmälan: Senast måndagen den 25/11, HÄR.

Pris: 200 kr för Föreningen Vattens medlemmar och 400 kr för icke-medlemmar

Vid ytterligare frågor, kontakta: Annika Svensson, HaV,  annika.svensson@outlook.com, eller Ann Johansen, COWI, ajhe@cowi.com, 0706 933 291