Hydrologisektionens seminarie


Samhällets påverkan på vattenkvalitet i hav, sjöar och vattendrag

När: den 13 november 2019, kl. 09:30

Plats: Sweco, Drottningtorget 14, 211 25 Malmö
Pris: 1200 kr för medlem / 2000 kr för icke-medlem och 200 kr för student/pensionär

Kontakt? Victor Pelin, VA Syd, Victor.Pelin@vasyd.se, 040-635 02 38

Under senare århundraden har människans påverkan på kvalitet i naturliga vatten intensifierats. Idag finns ett historiskt fotavtryck samtidigt som samhället fortfarande bidrar med en för hög belastning. Naturliga vatten benämns ofta recipient eftersom de mottar det vatten som restproducerats av samhället – är det verkligen ett långsiktigt sätt att se på människans del i den hydrologiska cykeln? Den 13 november sätter Föreningen Vatten fokus på samhällets påverkan på vattenkvalitet i hav, sjöar och vattendrag. Dagen inleds med en historisk återblick, fortsätter med dagens situation belyst från olika perspektiv och avslutas i en framtidsspaning. Boka dagen redan nu! Sista anmälningsdatum 30 oktober.

Läs programmet HÄR.
Som medlem bokar du in dig via Min sida.
Icke medlem kan boka sig HÄR.

Om du vill delta via videokonferens anmäler du dig som ovan och skickar sedan ett meddelande till victor.pelin@vasyd.se. Då kommer du att få en länk via e-post två dagar innan seminariet.