Innovation – att tänka utanför boxen

INSTÄLLT – Innovation – att tänka utanför boxen

Vi har dessvärre tvingats besluta att ställa in årets FVI-seminarium 17-18 november pga för lågt deltagarantal. Endast ett 10-tal personer har anmält sig trots att inbjudan har skickats ut med flera påminnelser. Flera personer har meddelat att programmet var väldigt bra men inte tajmingen – ”krockar” med många andra arrangemang trots att vi har försökt undvika att så skulle ske.

Kom ihåg att avboka reserverade resor och hotell.

Kontaktperson