Kemirapriset 2023

Kemirapriset 2023

Det är mycket glädjande att få presentera 2023 års Kemirapristagare. Denna gång går priset till Michael Cimbritz, docent vid Lunds universitet.

Priset utdelas till för berömdvärd insats i vattenvårdens tjänst i första hand genomfört under det gångna året och i andra hand för ackumulerad merit.

Michael Cimbritz tilldelas Kemirapriset för sina insatser och sitt arbete inom avloppsvattenrening.

Resultaten av Michael Cimbritz arbete inom avloppsvattenrening och partikelavskiljning de senaste 20 åren syns idag på ett stort antal reningsverk världen över.
Michaels intensiva arbete med läkemedelsrening har också tydligt satt avtryck i branschen. Han gör alltid det lilla extra som behövs för att förstå frågeställningen fullt ut och därmed hitta den bästa lösningen.
Michael har en förmåga att inkludera dem runt omkring sig. Hans entusiasm kring vattenrening smittar av sig och genom sin fantastiska förmåga att pedagogiskt beskriva komplicerade sammanhang i tal och skrift, inspirerar han branschen till fortsatt utveckling.

 

Ett stort tack till Kemira Kemi AB och Kemira Water som utöver Föreningen Vatten bidrar till priset.

Stort grattis Michael Cimbritz!