top of page
#båt #sjö_0486.jpg

Föreningen Vatten har ca 1000 medlemmar som representerar kommunala förvaltningar, statliga verk och myndigheter samt institutioner för forskning och undervisning. Dessutom kommer många medlemmar från konsultföretag och företag inom de flesta industrigrenarna.

 

Som medlem får du:

  • Tidskriften VATTEN som utkommer med fyra nummer om året.

  • Medlemsrabatt på Tidskriften CIRKULATION.

  • Inbjudan till och rabatterat pris på föreningens möten och seminarier.

  • Möjlighet att engagera sig i föreningens verksamhet.

  • Via ditt medlemskap finns även möjlighet att bli medlem i Water Environment Federation (WEF), som bl a arrangerar WEFTEC och ger ut Water Environment & Technology och Water Environment Research, se www.wef.org och www.weftec.org.

 

Stödjande medlem

  • Som stödjande medlem utan annonspaket får du all medlemsinformation, 3 ex av Tidskriften VATTEN och rätt att sända fem personer till reducerat pris till föreningens möten.

  • Som stödjande medlem med litet annonspaket får du annonspaket i två nummer av VATTEN, 3 ex av Tidskriften VATTEN och rätt att sända fem personer till reducerat pris till föreningens möten.

  • Som stödjande medlem med stort annonspaket får du annonspaket i fyra nummer av VATTEN, 3 ex av Tidskriften VATTEN och rätt att sända fem personer till reducerat pris till föreningens möten.

 

Medlemsavgifter 2024

Personlig medlem 200 kr
Senior/studerande 100 kr

Stödjande medlem utan annonspaket 8 900 kr
Stödjande medlem med litet annonspaket 19 500 kr
Stödjande medlem med stort annonspaket 34 800 kr
Notera att ni kan få med företagets logotyp i Tidskriften VATTEN för 2000 kr per år.

För WEF-information, vänligen kontakta kansliet.

Blankett för ersättning av utlägg

Blankett för ersättning av utlägg finns här.

Medlem

bottom of page