New Generation priset

New generation 2023

Stort grattis till Christoffer Wärff som har tilldelats New Generation priset!

Priset delas ut till ung person i Sverige, som genom hög kompetens, engagemang, initiativkraft, nytänkande och framåtanda bidrar till en hållbar utveckling inom vattenområdet. Det är ett pris som delas ut av Föreningen Vatten tillsammans med DHI Kemira Xylem Sweco och Nordiska Plaströrsgruppen.

Motiveringen till årets pristagare lyder som följer:

”Christoffer har genom sitt arbete och engagemang visat i handling att han i samverkan vill driva en kollektiv förflyttning och kompetenshöjning av VA-branschen. Christoffer engagerade sig tidigt i International Water Association (IWA) och hans aktiva arbete har resulterat i en etablering av ett svenskt kapitel för yngre VA-medarbetare inom IWA, ett så kallat IWA Young Water Professionals (YWP) Chapter i Sverige.

I sitt arbete som forskarstuderande driver Christoffer forsknings- och utvecklingsprojekt i inom digitalisering av avloppssystem med fokus på digitala tvillingar av renings-verk med ambitioner att sprida kunskapen brett i branschen. Med kollegor som Christoffer Wärff i VA-branschen finns det stort hopp för framtiden!”