Norconsultpriset

Norconsultpriset 2023 1
Norconsultpriset 2023 2

 

Vi säger grattis till Wilma Norlin och Hedda Skarsgård som tilldelas 2023 års Norconsultpris för bästa studentartikel.

Priset delas ut av Norconsult för årets bästa studentartikel. Artikeln ska vara publicerad i Tidskriften Vatten och huvudförfattaren ska vara student.

Nomineringen till priset lyder:
Wilma och Hedda presenterar i sin artikel hur olika aktörer värderar översvämningsrisk vid nybyggnation och skydd av befintlig bebyggelse. De belyser ett hett och komplext ämne som många försöker hitta lösningar på. De har intervjuat kommuner, länsstyrelser, försäkringsbolag, långivare, myndigheter och branschorganisationer. Deras artikel är välskriven, högaktuell och de presenterar en mycket intressant diskussion kring utmaningar och lösningar av en mycket utmanande samhällsfråga.

Vill du läsa hela artikeln så finns den här.