Norra regionkommittén arrangerar ett extra lunchföredrag i maj

Läkemedelsrening i avloppsvatten i Jämtland och Västerbotten

Envix Nord AB presenterar resultat från två förstudieprojekt för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester som genomförts under 2021-2022 med finansiering från Naturvårdsverket. Projekten har utförts tillsammans med Strömsunds kommun i Jämtland och med LAVAB, Lycksele kommun i Västerbotten. Behandlingstekniken som testats i bägge projekten är en nyutvecklad avancerad oxidationsprocess som kräver enbart elektricitet för sitt utförande men har visat ständigt mycket högre reningsgrad än traditionella metoder.

Datum: 2023-05-17
Tid 12:15-13:00
Plats: Online
Föredragare: Majid Mustafa, Franck Grégoire
Språk: Engelska

Länk skickas ut dagen innan föredraget till de anmälda.

Föredraget är endast öppet för medlemmar och personer anställda hos något av våra stödjande företag.

Du som är medlem och kan logga in på Min Sida anmäler dig här.
Du som är medlem men inte kan logga in på Min Sida, är anställd hos stödjande medlemsföretag eller vill bli medlem anmäler dig här.