Om oss

Föreningen Vatten är en ideell och opolitisk förening som verkar för rätt hushållning och vård av vattentillgångarna samt för en god vattenmiljö. Föreningen är rikstäckande, verkar för ökad kompetens och samarbetar med VA-branschens övriga föreningar och organisationer nationellt och i viss utsträckning internationellt. Medlemmarna kommer från alla led inom VA-området; kommuner, andra myndigheter, forskning, konsultverksamhet, industri och entreprenad.

Föreningen Vattens viktigaste uppgifter är att arrangera möten med föredrag, diskussioner, utställningar och studiebesök. Föreningen ska följa och agera i förekommande fall i utbildnings- och kompetensfrågor, och samarbeta och utbyta erfarenheter med andra föreningar både nationellt och internationellt. Fyra gånger om året ger föreningen ut tidskriften VATTEN – Tidskrift för vattenvård.

Föreningen Vatten delar varje år ut ett antal miljöpriser som du kan läsa mer om under Våra priser.

Infoblad om Föreningen Vatten.

Föreningen Vatten Stadgar.

Föreningen Vattens organisationsnummer är 802003-6854.