top of page

 Om Föreningen Vatten

Vi är en ideell och opolitisk förening som verkar för rätt hushållning och vård av vattentillgångarna samt för en god vattenmiljö.

Föreningen är rikstäckande, verkar för ökad kompetens och samarbetar med VA-branschens övriga föreningar och organisationer nationellt och i viss utsträckning internationellt. Medlemmarna kommer från alla led inom VA-området; kommuner, andra myndigheter, forskning, konsultverksamhet, industri och entreprenad.

 

Föreningen Vattens viktigaste uppgifter är att arrangera möten med föredrag, diskussioner, utställningar och studiebesök. Föreningen ska följa och agera i förekommande fall i utbildnings- och kompetensfrågor, och samarbeta och utbyta erfarenheter med andra föreningar både nationellt och internationellt. Fyra gånger om året ger föreningen ut tidskriften VATTEN – Tidskrift för vattenvård.

 

Föreningen Vatten delar varje år ut ett antal vattenpriser som du kan läsa mer om under Vattenpriser.

På engelska kallas Föreningen Vatten för The Swedish Association for Water och tidskriften VATTEN för "VATTEN – Journal of Water Management and Research".

Föreningen Vatten är en ideell och opolitisk förening
förening som verkar för rätt hushållning och vård av vattentillgångarna samt för en god vattenmiljö.

Föreningen Vattens organisationsnummer är 802003-6854.

Telefonnummer och andra kontaktuppgifter finns under Kontakt. E-postadress till alla i styrelsen finns på sidan Styrelsen.

bottom of page