Skip to content

FVI-sektionen

Syfte

“I öknen duger vilket vatten som helst.”
Arabiskt ordspråk (med Seidur – Södertörns islandshästar)

Sektionens syfte är att lyfta fram information och innovation kring VA-verksamhet, vattenvård samt vatten- och samhällsplanering i Sverige. Vidare skall sektionen inspirera och verka för ett ökat intresse och en ökad kunskap inom dessa områden.

  • Detta innefattar exempelvis:
    Gränsöverskridande information, kommunikation och samarbete
  • Integration av informationskällor för ökad helhetssyn
  • Verktyg för informationshantering (datormodeller, GIS, övervaknings- och styrsystem, etc)
  • Verksamheten syftar även till att agera som en samlande och pådrivande kraft för utveckling inom området.

Verksamhet

Sektionens verksamhet är främst att:

  •  initiera, arrangera och genomföra konferenser och annan mötesverksamhet.
  •  stötta Föreningen Vatten i dess övriga verksamhet.
  • utgöra ett forum genom informationsverksamhet t.ex. i Tidskriften Vatten.
  • upprätthålla ett nära samarbete med Svenskt Vatten.

FVI-sektionen är

Ordförande: Ingemar Clementson
NSVA

Sekreterare: Lars-Göran Gustafsson
DHI Sverige AB
0470-75 27 63

Ledamot: Mats O A Larsson
Tyresö kommun
08-447 71 38

Ledamot: Hans Hammarlund
Tyréns
010-452 31 31

Ledamot: Anne Wolgast
VA-Utveckling AB
0470-74 06 20

Ledamot: Stefan Milotti
VA SYD
040-635 03 34

Ledamot: Sara Eriksson
Skellefteå kommun
072-511 61 65

Ledamot: Nina Johansson
Sweco AB
08-695 62 23

Ledamot: Mattias Salomonsson
Sweco AB
035-295 00 17

Ledamot: Charlotta Magnergård
Mälarenergi AB
021-39 50 84

Ledamot: Elin Jansson
Sweco AB
018-727 93 18

Mer information om oss

Lars-Göran Gustafsson
Har en Tekn. Lic. examen inom urban hydrologi (Chalmers 1995). Under 80- och 90-talet arbetade jag mest med avloppssystem och urban hydrologi. Under de senaste 15 åren har jag jobbat ganska brett inom vattenområdet, allt från vattendrag och grundvatten till kustzoner och våtmarker. Har alltid arbetat mycket med datormodellering, både praktiskt och kring utveckling av olika system. För närvarande är jag Utvecklingschef och chef för Vattenresursavdelningen på DHI Sverige.

Mats Larsson
Civ.ing. KTH V69 med ett förflutet inom VA-sektorns branschorganisation där jag under 25 år sysslade med IT-, statistik- teknik- och ekonomifrågor. Numera kommunalråd (FP) och v. ordf. i kommunstyrelsen i Tyresö. Dessutom ersättare i landstingsfullmäktige Stockholms län.
Miljörelaterade förtroendeuppdrag utanför kommunen: Ordf. Tyresåns vattenvårdsförbund, ledamot Svealands kustvattenförbund och Mälardalsrådets miljöutskott.

Hans Hammarlund
Utbildad civilingenjör väg och vatten (KTH 1990). Arbetar huvudsakligen med hydrauliska utredningar av avloppsnät med inriktning på tillskottsvatten, översvämningar, kapacitetsfrågor. Sedan 2010 arbetar jag på Tyréns i Stockholm.

Anne Wolgast
VD och delägare i företaget VA-utveckling. Jobbar med informationshantering av VA. Kan många GIS-, Kartprogram och va-system på den svenska marknaden “bakom skalet”. Företaget utvecklar och säljer drift och underhållssystemet VA-banken.

Stefan Milotti
Har läst Väg- och vatten i Lund på LTH. Arbetar på VA SYD med utredning och förbättring av befintligt avloppsnät för att minska risken för källaröversvämningar och förbättra kvaliteten på recipienter.

Nina Johansson
Utbildad civilingenjör Lantmäteri, Environmental Engineering (KTH). Arbetar på Sweco i Stockholm med i huvudsak uppdragsledning inom VA-projektering, men även övergripande utredningar för ledningsnät, omvandlingsområden samt åtgärdsplanering. Arbetade tidigare i 8 år inom kommunala VA-bolag.

Mattias Salomonsson
Civilingenjör i Samhällsbyggnadsteknik LTU år 2000. Har därefter arbetat 11 år på Halmstads kommun med de flesta typer av rörnätsfrågor. Jag har under åren 2007-2011 varit medlem i Svenskt Vattens Rörnätskommitté, varav det sista året som ordförande. Sedan 2011 arbetar jag på Sweco i Halmstad.

Elin Jansson
Civilingenjör i miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet. Arbetar idag på Uppsala Vatten som chef för Planering Nät som hanterar kartdatabas samt planering, uppföljning och utveckling av VA-nätet.

Sara Eriksson
Arbetar som projektledare för Produktion VA och biogas i Skellefteå kommun. Jobbar främst med investeringsprojekt på ledningsnätet. Har tidigare jobbat med hydraulisk modellering både på Skellefteå kommun och på Uppsala Vatten.

Charlotta Magnergård
Civilingenjör i miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet. Är sedan 2011 anställd som VA-ingenjör på UMEVA (Umeå Vatten och Avfall AB), på sektionen VA-teknik. Arbetar med projektledning och utredning avseende VA-ledningsnätet samt med övergripande planering, vattenskydd och reservvatten. Har tidigare arbetat som konsult på Sweco.