Skip to content

Östra regionkommittén

Ordförande: Irina Persson
Uppsala Vatten

Ledamot: Marta Ahlquist Juhlén
Ramboll

Ledamot: Jesper Olsson
Käppala

Ledamot: Rozbe Bozorgi
Aneheim Consulting AB

Ledamot: Malin Denninger
VAden konsult