Södra regionkommittén

Syfte

“Tusentals har levt utan kärlek men inte en enda utan vatten.”
W.H. Auden

Södra sektionens viktigaste verksamhet är våra Skånelandsmöten. Alla medlemmar har kanske inte tid eller möjlighet att delta i möten i Mälardalsregionen. Via det årligen återkommande Skånelandsmötet kan vattenaktiviteten vara hög också i Skåne. Vi är nämligen förvissade om att det är värdefullt att träffas och diskutera aktuella teman under trevliga former, det utvecklar tankeförmågan och vidgar kontaktnätet, det stärker kompetensen och leder förhoppningsvis fram till att nya frågor och svar formuleras. Utöver möten med föredrag och diskussioner samt utställningar och studiebesök har vi som särskild ambition att ha ett gott samarbete med Danmark och förmedla danskt kunnande om vattenvård. Öresunds vatten är både danskt och svenskt.

Södra Regionkommittén

Ordförande: José-Ignacio Ramirez
Sweco Environment AB
040-167 160

Ledamot: Tilla Larsson
Jordbruksverket, Vattenenheten
040-415 462

Ledamot: Mattias Leijon
Laholmsbuktens VA
035-138 575

Ledamot: Peter Thulin
PURAC AB
046-191 988

Ledamot: Knud Rudolf Hansen
Hofor AS

Ledamot: Hans Bertil Wittgren
VA Syd
040-635 02 04

Ledamot: Ann-Christin Sundahl
Tyréns
010-452 29 31

Ledamot: Åsa Håkansson
Sydvatten AB
040-351 556

Ledamot: Ulf Thysell
NSVA
010-490 97 77