Styrelsen

Föreningen Vattens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, redaktör samt ytterligare 2-6 ledamöter. Alla styrelsemedlemmar arbetar ideellt med föreningsarbetet.

Man kan kontakta respektive styrelseledamot genom att klicka på namnet.
Marta Ahlquist-Juhlén, ordförande :

Marta föddes 1979 i Lund. Berättelsen säger att hennes mor cyklade till förlossningen. Släktforskar man vidare kan man även få fram att Martas mormor skjutsades på cykel då Martas mor skulle födas. Efter studier på Universitetet i La Paz, Bolivia och examen från Lunds Tekniska Högskola 2005 cyklade Marta från Lund till sin anställning på Sweco i Malmö. Nu har cykelturen blivit kortare men inte lättare. För vill man bo på Stockholms mäktigaste plats, mitt mellan himmel och stad, då får man kämpa lite i uppförsbacken från reningsverket i dalen upp till vattentornet på toppen. Å vad jag älskar Henriksdalsberget! På dagarna vistas Marta för det mesta på Södermalm. På teknikföretaget Ramböll pysslade hon med VA-teknik fram till april 2013. Och nu är hon på Norconsult där hon tillsammans med ett vasst gäng  bygger upp ett Väg- och VA-teknikteam.

Thor Wahlberg, skattmästare :

Thor Wahlberg är ny ledamot i styrelsen. Han är 52 år och bor i Göteborg. Grundvattenfrågor var det första han började arbeta med efter examen 1987, hos dåvarande VIAK. Under 11 år hos VA-Ingenjörerna arbetade han med processfrågor för beredning av dricksvatten vilket han ocks gör i sin nuvarande anställning som gruppchef hos SWECO. Engagemanget i Föreningen Vatten började med uppstarten av Västra sektionen för snart fyra år sedan. Hans intresse för vatten kan spåras till barndomens många förädmningar i fjällbäckar och samlande av småkryp från havet. Nu är han gift sedan 30 år med Eva och har tre vuxna barn. Löpning och skidåkning är fritidsintressen och han är engagerad i en second hand-butik som drivs av kyrkan.

Anders Larsson,styrelseledamot:

Limnolog och ekoingenjör på Tyrns i Stockholm. Dessfrinnan VD för Fyrisåns vattenförbund i 16 år kombinerat med en tjänst som limnisk expert på Uppsala Vatten respektive Miljökontoret i Uppsala. Ledamot i Föreningens Vattens styrelse sedan 2015 respektive ledamot i föreningens I-sektion sedan 2006 och ordförande från 2015. Erfarenheter av lokal och regional vattenplanering, utveckling av strategiska beslutsunderlag, limniska utredningar, vattenråd/vattenvårdsförbund såväl nationellt som internationellt samt åtgårdsinriktat arbete för att uppnå god vattenstatus. Specialinriktning är fiskvandringsvägar.

Caroline Fredriksson, sekreterare :

Caroline Fredriksson doktorerar inom kusthydraulik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och har tidigare arbetat som konsult under fyra år på Swecos kust och vattendragsgrupp i Malmö. Caroline har en civilingenöjrsexamen i ekosystemteknik från LTH och har under doktorandstudierna bland annat gästat universitet i Nederlnderna och Australien. Avhandlingsarbetet handlar om utveckling av numeriska modeller för att simulera kustlinjeförändringar över lång tid, decennier till sekel, under inverkan av stigande havsniver. På fritiden ägnar hon sig åt ölbryggning, matlagning, cykling och löpning. Caroline har varit medlem i Föreningen Vatten sedan hon började arbeta och har under våren 2016 varit med och startat upp en ny kustsektion där hon nu är ordförande.

Malin Asplund, styrelseledamot

Gunnar Smith, styrelseledamot :

Gunnar är 62 år, född i Luleå och har arbetat på Kemira i Helsingborg sedan 1983. Genom ren har han haft en rad olika funktioner ssom applikation, marknadsföring och försäljning. Hans arbetsomrde har alltid varit vattenreningskemikalier till kommun och industri, såväl i Sverige som på Kemiras globala marknader. Gunnar har arbetat med Kemiras produkter i både Asien och Sydamerika och har även varit bosatt i Filippinerna. Den akademiska fostran skedde vid LTH i Lund, med Civilingenjörsexamen i Kemi 1977 och Gunnar har därefter varit Skåne trogen. Familj är fru Anna-Lena och tre utflugna barn samt ett barnbarn. Fritid ägnas gärna åt golf men fritidshus i både Roslagen och på österlen kräver också sin tid. Med över 30 års arbete med vattenfrågor ser jag fram mot att bidra med min erfarenhet i styrelsen i Föreningen Vatten som Kemira alltid varit medlem i.


Stefan Marklund, styrelseledamot:

Stefan är Väg- och Vattenbyggare, med grundutbilding i Lund (LTH) och påbyggnad i Luleå (LTU). De sista två decennierna har han varit VA-chef och emellanåt Avfallschef i Luleå kommun, för att idag svara för fördjupat FoU-samband mellan akademin och kommunen. Under 42 år i vattenbranschen var fokus tidigt avlopp, extremklimat och småskala för att efterhand glida mot VA-system och uthållighet. Stefan är ordförande i Svenskt Vattens avloppskommitte (VAK) samt insyltad i diverse styrgrupper etc. Privat är han bosatt i Luleå med hustru och tre numera utflugna döttrar. Fritiden är något kringflackande, under snösäsong inkluderande horisontell skidåkning samt övrig tid lågfjällsbestigning (< 4000 mh) och bärplockning.

Magnus Berglund, styrelseledamot:

Magnus är 39 år, född i Luleå och har arbetat på ALcontrol Laboratories från 2000. Han under de tio senaste åren arbetat i olika roller vid huvudlaboratoriet i Linköping. Magnus har en lång erfarenhet avseende provtagning från miljöpåverkande verksamheter samt dricksvattenskvalitetsarbetet i norden. Fritiden går till stor del till att vara med familjen och uppskattar tiden på havet.

 

 

 

Valberedning:
Sammankallande Cecilia Wennberg (cew@dhigroup.com), DHI

Ledamot Magnus Arnell, magnus.arnell@ri.se,  Rise
Ledamot Josefine Lundberg Abrahamsson, Göteborg Vatten
Suppleant Olof Nilsson, Medins
Revisorer:
Godkänd revisor Stefan Gustafsson, Skeppargatans Revision
Intern revisor Henrik Held, Xylem
Revisor suppleant Jos-Ignacio Ramirez, Sweco Environment AB