Styrelsen

Föreningen Vattens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, redaktör samt ytterligare 2-6 ledamöter. Alla styrelsemedlemmar arbetar ideellt med föreningsarbetet. Du kan kontakta respektive styrelseledamot genom att klicka på namnet.

Magnus Berglund, ordförande

Magnus Berglund, ordförande
Magnus är född i Luleå och arbetar på SYNLAB (tidigare ALcontrol Laboratories) sedan 2000. Han under de tio senaste åren arbetat i olika roller vid huvudlaboratoriet i Linköping. Magnus har en lång erfarenhet avseende provtagning från miljöpåverkande verksamheter samt dricksvattenkvalitetsarbetet i norden. Fritiden går till stor del till att vara med familjen och uppskattar tiden på havet.

 
 

Gunnar Smith, vice ordförande

Gunnar Smith, vice ordförande
Gunnar är född i Luleå och har arbetat på Kemira i Helsingborg sedan 1983. Genom åren har han haft en rad olika funktioner såsom applikation, marknadsföring och försäljning. Hans arbetsområde har alltid varit vattenreningskemikalier till kommun och industri, såväl i Sverige som på Kemiras globala marknader. Gunnar har arbetat med Kemiras produkter i både Asien och Sydamerika och har även varit bosatt i Filippinerna. Den akademiska fostran skedde vid LTH i Lund, med civilingenjörsexamen i kemi 1977 och Gunnar har därefter varit Skåne trogen. Familj är fru Anna-Lena och tre utflugna barn samt tre barnbarn. Fritid ägnas gärna åt golf men fritidshus i både Roslagen och på Österlen kräver också sin tid. Med över 30 års arbete med vattenfrågor och som nybliven pensionär, ser han fram mot att bidra med min erfarenhet i styrelsen i Föreningen Vatten.

 

Caroline Hallin, sekreterare

Caroline Hallin, sekreterare
Caroline doktorerar inom kusthydraulik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och har tidigare arbetat som konsult under fyra år på Swecos kust och vattendragsgrupp i Malmö. Caroline har en civilingenjörsexamen i ekosystemteknik från LTH och har under doktorandstudierna bland annat gästat universitet i Nederländerna och Australien. Avhandlingsarbetet handlar om utveckling av numeriska modeller för att simulera kustlinjeförändringar över lång tid, decennier till sekel, under inverkan av stigande havsnivåer. På fritiden ägnar hon sig åt ölbryggning, matlagning, cykling och löpning. Caroline har varit medlem i Föreningen Vatten sedan hon började arbeta. 2016 var hon med och startade upp en ny kustsektion i föreningen där hon nu är ordförande.

 

Thor Wahlberg, skattmästare

Thor Wahlberg, skattmästare
Thor är 52 år och bor i Göteborg. Grundvattenfrågor var det första han började arbeta med efter examen 1987 hos dåvarande VIAK. Under 11 år hos VA-ingenjörerna arbetade han med processfrågor för beredning av dricksvatten vilket han också gör i sin nuvarande anställning som gruppchef hos SWECO. Engagemanget i Föreningen Vatten började med uppstarten av Västra sektionen för snart fyra år sedan. Hans intresse för vatten kan spåras till barndomens många fördämningar i fjällbäckar och samlande av småkryp från havet. Nu är han gift sedan över 30 år med Eva och har tre vuxna barn. Löpning och skidåkning är fritidsintressen och han är engagerad i en second hand-butik som drivs av kyrkan.

 

Anders Larsson, styrelseledamot

Anders Larsson, styrelseledamot
Limnolog och ekoingenjör på Tyréns i Stockholm. Dessförinnan VD för Fyrisåns vattenförbund i 16 år kombinerat med en tjänst som limnisk expert på Uppsala Vatten respektive Miljökontoret i Uppsala. Ledamot i Föreningens Vattens styrelse sedan 2015 respektive ledamot i föreningens I-sektion sedan 2006 och ordförande från 2015. Erfarenheter av lokal och regional vattenplanering, utveckling av strategiska beslutsunderlag, limniska utredningar, vattenråd/vattenvårdsförbund såväl nationellt som internationellt samt åtgärdsinriktat arbete för att uppnå god vattenstatus. Specialinriktning är fiskvandringsvägar.

 

Debora Falk, styrelseledamot

Debora Falk, styrelseledamot
Debora är civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad från Chalmers som jobbar med vattenrening på Norconsult. Hon har ett stort intresse för frågor som rör vatten, miljö, hållbarhet och teknik, men hon brinner också för internationella frågor så som fattigdom, utveckling, politik och internationella relationer. På fritiden älskar Debora att träffa folk och dra ihop event. När hon ändå ibland är hemma själv gillar Debora att titta på dokumentärer om okända platser eller läsa böcker om andra kulturer. Debora har även arbetat och studerat vattenfrågor i Indien, Sydafrika och Tanzania, men bor nu i Göteborg.

 

Juha Salonsaari, styrelseledamot

Juha Salonsaari, styrelseledamot
Juha arbetar som enhetschef på vattenmiljöenheten, miljöförvaltningen, Stockholms stad. Staden driver ett ambitiöst vattenmiljöarbete med fokus på operativa åtgärder för att förbättra de fysiska livsmiljöerna samt minska utsläppen av näringsämnen och miljögifter till stadens vatten. Juha är västerbottning i grund och botten och har en bakgrund som akvatisk ekolog med inslag av miljökemi från Umeå universitet. Han har innan miljöförvaltningen i Stockholm arbetat som fiskeribiolog på Fiskeriverket, limnolog vid Länsstyrelsen i Södermanlands län och vattensamordnare på Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt. Fokus har alltid varit vattenvård, åtgärder och miljöövervakning i vatten. Fritiden spenderas gärna i ett par vadarbyxor med flugspöt i högsta hugg. Förutom att fiska gillar Juha att ägna sig åt fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus.

 

Magnus Persson, styrelseledamot och redaktör

Magnus Persson, styrelseledamot och redaktör
Magnus är utbildad civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola, där han också la fram sin doktorsavhandling 1999. 2010 blev han befordrad till professor vid avdelningen för teknisk vattenresurslära, LTH. Magnus forskning är inriktad på vatten- och föroreningstransport i mark. Flera av hans studier har gjorts i torra klimat, bland annat i Nordafrika och Mellanöstern, där han har studerat erosion, föroreningsspridning och bevattningseffektivitet. Magnus är sedan 2011 redaktör för tidskriften Vatten. På fritiden trivs Magnus i naturen, särskilt om där finns många insekter!

 

Johanna Sörensen

Johanna Sörensen, styrelseledamot
Forskare i urbanhydrologi vid LTH med fokus på översvämning i städer, hållbar dagvattenhantering och klimatanpassning. Har engagerat sig i föreningen sedan 2017, dels som ledamot i hydrologisektionen och dels som styrelseledamot sedan 2018. Johanna Sörensen läste till civilingenjör i ekosystemteknik vid LTH och flyttade till Köpenhamn för specialisering i modellering på DTU. Efter åtta år i Köpenhamn, bland annat på konsultföretaget Krüger A/S, vände hon åter näsan mot Lund och LTH. Johanna har ett brinnande intresse för vatten och natur. På fritiden ägnar hon sig gärna åt vandring, stickning och att träna jonglering.

 

Valberedning
Sammankallande: Cecilia Wennberg (cew@dhigroup.com), DHI
Ledamot: Marta Juhlén (Marta.juhlen@norconsult.com), Norconsult
Ledamot: Theo Voulgaridis (Theo.Voulgaridis@norconsult.com), Norconsult
Ledamot:: Mikael Medelberg (mikael.medelberg@gmail.com), MM consulting
Suppleant: Magnus Arnell (Magnus.arnell@ri.se), Rise

Revisorer
Godkänd revisor: Stefan Gustafsson, Björkholms Revision och Redovisningsbyrå
Intern revisor: Henrik Held, Xylem
Suppleant: Jos-Ignacio Ramirez, Sweco Environment AB