Styrelsen

Föreningen Vattens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, redaktör samt ytterligare 2-6 ledamöter. Alla styrelsemedlemmar arbetar ideellt med föreningsarbetet. Man kan kontakta respektive styrelseledamot genom att klicka på namnet.

Marta Ahlquist-Juhlén, ordförande
Marta föddes 1979 i Lund. Berättelsen säger att hennes mor cyklade till förlossningen. Släktforskar man vidare kan man även få fram att Martas mormor skjutsades på cykel då Martas mor skulle födas. Efter studier på Universitetet i La Paz, Bolivia och examen från Lunds Tekniska Högskola 2005 cyklade Marta från Lund till sin anställning på Sweco i Malmö. Nu har cykelturen blivit kortare men inte lättare. För vill man bo på Stockholms mäktigaste plats, mitt mellan himmel och stad, då får man kämpa lite i uppförsbacken från reningsverket i dalen upp till vattentornet på toppen. Å vad jag älskar Henriksdalsberget! På dagarna vistas Marta för det mesta på Södermalm. På teknikföretaget Ramböll pysslade hon med VA-teknik fram till april 2013. Nu är hon på Norconsult där hon tillsammans med ett vasst gäng bygger upp ett Väg- och VA-teknikteam.

 

Thor Wahlberg, skattmästare
Thor Wahlberg är 52 år och bor i Göteborg. Grundvattenfrågor var det första han började arbeta med efter examen 1987 hos dåvarande VIAK. Under 11 år hos VA-ingenjörerna arbetade han med processfrågor för beredning av dricksvatten vilket han också gör i sin nuvarande anställning som gruppchef hos SWECO. Engagemanget i Föreningen Vatten började med uppstarten av Västra sektionen för snart fyra år sedan. Hans intresse för vatten kan spåras till barndomens många fördämningar i fjällbäckar och samlande av småkryp från havet. Nu är han gift sedan över 30 år med Eva och har tre vuxna barn. Löpning och skidåkning är fritidsintressen och han är engagerad i en second hand-butik som drivs av kyrkan.

 

Anders Larsson, styrelseledamot
Limnolog och ekoingenjör på Tyréns i Stockholm. Dessförinnan VD för Fyrisåns vattenförbund i 16 år kombinerat med en tjänst som limnisk expert på Uppsala Vatten respektive Miljökontoret i Uppsala. Ledamot i Föreningens Vattens styrelse sedan 2015 respektive ledamot i föreningens I-sektion sedan 2006 och ordförande från 2015. Erfarenheter av lokal och regional vattenplanering, utveckling av strategiska beslutsunderlag, limniska utredningar, vattenråd/vattenvårdsförbund såväl nationellt som internationellt samt åtgärdsinriktat arbete för att uppnå god vattenstatus. Specialinriktning är fiskvandringsvägar.

 

Caroline Hallin, sekreterare
Caroline Fredriksson doktorerar inom kusthydraulik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och har tidigare arbetat som konsult under fyra år på Swecos kust och vattendragsgrupp i Malmö. Caroline har en civilingenjörsexamen i ekosystemteknik från LTH och har under doktorandstudierna bland annat gästat universitet i Nederländerna och Australien. Avhandlingsarbetet handlar om utveckling av numeriska modeller för att simulera kustlinjeförändringar över lång tid, decennier till sekel, under inverkan av stigande havsnivåer. På fritiden ägnar hon sig åt ölbryggning, matlagning, cykling och löpning. Caroline har varit medlem i Föreningen Vatten sedan hon började arbeta och har under våren 2016 varit med och startat upp en ny kustsektion där hon nu är ordförande.

 

Johanna Sörensen, styrelseledamot
Forskare i urbanhydrologi vid LTH med fokus på översvämning i städer, hållbar dagvattenhantering och klimatanpassning. Har engagerat sig i föreningen sedan 2017, dels som ledamot i hydrologisektionen och dels som styrelseledamot sedan 2018. Johanna Sörensen läste till civilingenjör i ekosystemteknik vid LTH och flyttade till Köpenhamn för specialisering i modellering på DTU. Efter åtta år i Köpenhamn, bland annat på konsultföretaget Krüger A/S, vände hon åter näsan mot Lund och LTH. Johanna har ett brinnande intresse för vatten och natur. På fritiden ägnar hon sig gärna åt vandring, stickning och att träna jonglering.

 

Gunnar Smith, styrelseledamot
Gunnar är 62 år, född i Luleå och har arbetat på Kemira i Helsingborg sedan 1983. Genom ren har han haft en rad olika funktioner såsom applikation, marknadsföring och försäljning. Hans arbetsområde har alltid varit vattenreningskemikalier till kommun och industri, såväl i Sverige som på Kemiras globala marknader. Gunnar har arbetat med Kemiras produkter i både Asien och Sydamerika och har även varit bosatt i Filippinerna. Den akademiska fostran skedde vid LTH i Lund, med Civilingenjörsexamen i Kemi 1977 och Gunnar har därefter varit Skåne trogen. Familj är fru Anna-Lena och tre utflugna barn samt ett barnbarn. Fritid ägnas gärna åt golf men fritidshus i både Roslagen och på Österlen kräver också sin tid. Med över 30 års arbete med vattenfrågor ser jag fram mot att bidra med min erfarenhet i styrelsen i Föreningen Vatten som Kemira alltid varit medlem i.

 

Magnus Berglund, vice ordförande
Magnus är 39 år, född i Luleå och arbetar på SYNLAB (tidigare ALcontrol Laboratories) sedan 2000. Han under de tio senaste åren arbetat i olika roller vid huvudlaboratoriet i Linköping. Magnus har en lång erfarenhet avseende provtagning från miljöpåverkande verksamheter samt dricksvattenkvalitetsarbetet i norden. Fritiden går till stor del till att vara med familjen och uppskattar tiden på havet.

 

Magnus Persson, styrelseledamot och redaktör
Magnus Persson är utbildad civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola, där han också la fram sin doktorsavhandling 1999. 2010 blev han befordrad till professor vid avdelningen för teknisk vattenresurslära, LTH. Magnus forskning är inriktad på vatten- och föroreningstransport i mark. Flera av hans studier har gjorts i torra klimat, bland annat i Nordafrika och Mellanöstern, där han har studerat erosion, föroreningsspridning och bevattningseffektivitet. Magnus är sedan 2011 redaktör för tidskriften Vatten. På fritiden trivs Magnus i naturen, särskilt om där finns många insekter!

 

Valberedning
Sammankallande: Cecilia Wennberg (cew@dhigroup.com), DHI
Ledamot: Magnus Arnell (magnus.arnell@ri.se), Rise
Ledamot: Olof Nilsson, Medins
Suppleant: Josefine Lundberg Abrahamsson, Göteborg Vatten

Revisorer
Godkänd revisor: Stefan Gustafsson, Björkholms Revision och Redovisningsbyrå
Intern revisor: Henrik Held, Xylem
Suppleant: Jos-Ignacio Ramirez, Sweco Environment AB