Skip to content

Västra regionkommittén

Verksamhet

”Lite vatten är ett hav för en myra.”
Afghanskt ordspråk

Föreningen Vattens västra regionkommitté genomför seminarier och studiebesök i syfte att sprida kunskap och bidra till nätverkande inom vatten och vattenvård. Ett par träffar anordnas i Västsverige under vår och höst till en låg kostnad. Träffarna är förlagda till eftermiddag/kväll. Ett typarrangemang kan innehålla en presentation av någon aktuell fråga eller ett intressant studiebesök, samt någon timmes givande diskussion med utbyte av erfarenheter och funderingar.

Västra regionkommitténs styrelse

Ordförande: Ann Mattsson
Gryaab AB
031-64 74 22

Tf Ordförande: Charlotte Lindstedt
Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten
031-368 70 88

Ledamot: Ann Johansen
Stenungsunds kommun
0303-73 26 24

Ledamot: Annamaria Haag
SMHI

Ledamot: Andreas Lindhe
Chalmers Tekniska Högskola
031-772 20 60

Ledamot: Annika Svensson
Länsstyrelsen i Västra Götaland
031-60 50 57

Ledamot: Emma Nilsson-Keskitalo
Norconsult AB
031-50 71 76

Ledamot: Olof Nilsson
Medins Havs och Vattenkonsulter AB
031-338 35 65

Ledamot: Thor Wahlberg
Sweco Environment AB
031-62 76 93