top of page

De rätta svaren i Föreningen Vattens tävling under Vatten 2023 är:

Tack alla som besökte vår monter på Vatten 2023 och inte minst till er som deltog i vår tävling.

Här presenterar vi de rätta svaren med lite intressant information kring vattendragen och sjöarna.Vattenflaska 1 Vatten C - Murån Mindre vattendrag som rinner till sjön Bolmen i sydväst och ingår i

Lagans vattensystem. Avvattnar enbart barrskog och myrmark.


Vattenflaska 2 Vatten A - Mörrumsån

Större vattendrag känt för sitt laxfiske. Provet taget strax väster

om Växjö.

Vattenflaska 3 Vatten E - Rolfsfån

Hallandså som mynnar i havet söder om Kungsbacka. Provet är

taget högt upp i avrinningsområdet i skogsmark.


Vattenflaska 4 Vatten B - Vättern

Provet är taget på 115 meters djup i djuphålan söder om Visingsö.


Vattenflaska 5 Vatten D - Nissan

Större vattendrag som mynnar i havet i Halmstad. Provet är taget i

Nissans huvudfåra nära Torup, ca 30 km uppströms Halmstad.


Senaste inlägg

Visa alla

Senast 22 november ska nomineringarna vara inne till 2024 års Vattenpriser. VATTEN-priset: gediget arbete för att främja utvecklingen inom vattenvården NEW GENERATION-priset: till yngre person för nyt

bottom of page