Samhällets tillämpningar av väderprognoser, 11 november

 

Under senare århundraden har människans förmåga att förutspå väder
utvecklats radikalt. Många samhällsfunktioner är på olika sätt beroende
av precisionen i prognoserna på både kort och lång sikt. Vad är
egentligen en bra prognos värd och vad kostar en felaktig? Är
prognoserna lika bra i hela landet och uppfyller de behoven hos alla
samhällssektorer? Den 11 november sätter Föreningen Vatten fokus på
samhällets behov av väderprognoser och fortsatt utveckling av dessa.
Dagen inleds med en historisk återblick följt av en beskrivning av hur
SMHIs väderprognoser fungerar idag. Därefter följer föredrag om hur
väderprognoser tillämpas inom olika samhällsfunktioner och dagen
avslutas med exempel på utvecklingsprojekt och en framtidsspaning.

Läs programmet HÄR.
Boka dig HÄR.

Var? Johan På Gårdas Gata 5A, 412 50 Göteborg
När? Onsdagen den 11 november 2020 klockan 9.30 till 18.00
Pris? 1200 kr (2000 kr för icke-medlemmar) och 200 kr för student/pensionär
Anmälan? Via Föreningen Vattens hemsida: https://www.foreningenvatten.se
Kontakt? Victor Pelin, VA SYD, Victor.Pelin@vasyd.se, 040-635 02 38