Skånelandsmöte 2016 – Utveckla landsbygden – en VA-fråga?

När: onsdag 2 mars 2016, kl. 09:00 – 16:00

Plats: Chalmers, Quality-hotell vid Hyllie torg, Malmö
Bokningsbar t.o.m: 2016-02-18

Södra kommittén bjuder in till Skånelandsmöte den 2 mars 2016. Temat för dagen blir
utveckling och utbyggnad av vatten och avlopp på landsbygden. En utbyggnad kan innebära
stora kostnader både för VA-kollektivet och den enskilde fastighetsägaren, men kan bli
aktuellt om det finns flera enskilda avlopp som inte uppfyller dagens krav. Det finns även
andra faktorer än miljö som påverkar utbyggnaden, t.ex. målet om en levande landsbygd och
politiska beslut. För den bästa lösningen krävs även ett samarbete med de som planerar ny
bebyggelse i landsbygden. Under dagen får vi höra exempel från Skåne, Halland och
Själland.

 Varmt välkommen!

Preliminärt program och inbjudan hittar du här

 Medlemmar/Icke medlemmar – Läs mer och boka här
Studerande och Pensionärsmedlemmar – Läs mer och boka här

Kontaktperson:

Tilla.Larsson@jordbruksverket.se