SKÅNELANDSMÖTE 2020, 4 Mars

VA I FÖRÄNDRING
Nya förutsättningar och utmaningar

Nu när 2020-talet inleds står samhället inför flera utmaningar, både gamla och nya. Befolkningen ökar, miljökrav skärps och klimatet förändras. Är ökade flöden den största utmaningen? Förändringarna påverkar inte bara den dagliga verksamheten utan kräver också samverkan med nya aktörer. Vi följer vattnet från land till stad med erfarenheter från Danmark och Sverige. Och missa inte presentationen om Future City Flow!

Programmet hittar du HÄR.

Presentationer:
1) Vatten från land till stad och från stad till land – Tilla Larsson, PDF.
2) Pesticid- og DMSproblematikken – Gustav Schøller, PDF.
3) Försäkringar och klimatanpassning -Matilda Persson, PDF.
4) Klimatanpassning och försäkringar i Sverige – Philip Thörn If, PDF.
5) Har vi råd att inte klimatanpassa – Marika Karras & José Ramírez, PDF.
6) Nya förutsättningar för uppströms- och nedströmsarbete – Agneta Leander, PDF.
7) Klimatsäkert vatten – Jenny Åström, PDF.
8) LBVA Vattensmart – Mattias Leijon & Henrik Kellgren, PDF.
9) FutureCityFlow – Marinette Hagman, PDF.