Skånelandsmöte 2021

Datum: 3:e mars 2021 kl 9-12
Plats: on-line seminarium

VA i digitalisering
Vi är i en digital revolution som är lika stark som den industriella en gång var. Artificiell intelligens (AI) och digitalisering öppnar för stora möjligheter inom VA-branschen. Framtiden har oanade möjligheter av nya lösningar på gamla problem. Men redan idag pågår digitalisering för fullt. Möjligheter att använda AI för att hantera stora mängder data till olika typer av planeringsunderlag används i flera olika sammanhang. Denna dag kommer att ge er en variation av presentationer om vad som pågår och vilka möjligheter som framtiden bär med sig.

Programmet kommer senare.

Boka gärna datum!