SKÅNELANDSMÖTE 2022

Datum: 2:e mars  2022 kl 9-16
Plats: Recolab, Helsingborg (vi hoppas också kunna ordna digital sändning)  

VA SPANING I FRAMTIDEN
Årets Skånelandsmöte kommer att genomföras på Recolab i Helsingborg, en testbädd för framtida VA system. Ansvariga för VA-hanteringen står inför stora utmaningar med växande städer, omvandling, miljö- och klimatfrågor samt behov av resursoptimering. Det ställer krav på långsiktig planering med nya lösningar. Under dagen spanar vi såväl lokalt som regionalt på nya lösningar för ett hållbart och säkert VA – både i Södra Sverige och i området runt Köpenhamn. 

Programmet kommer senare.

Boka gärna datum!