SKÅNELANDSMÖTE 2023

Västra hamnen, Malmö

SÄKRAD VA-FÖRSÖRJNING

Dagens världsläge ställer krav på en säker VA-försörjning.  Det senaste året har nya hotbilder vuxit fram. Det finns ett stort behov av att höja kompetensnivån både kring vilka hotbilder VA-verksamheten står inför, vad de innebär och hur vi får till ett strukturerat säkerhetsarbete för att skydda oss. På 2023 års Skånelandsmöte kommer verksamheter i branschen dela med sig av sina erfarenheter så att vi tillsammans lyfter kunskapsnivån kring hur vi hanterar de utmaningar vi möter. Sessionen avslutas med en paneldebatt.

Efter lunch fortsätter vi med planering för VA-försörjning vid kris och sen byter vi fokus och får veta mer om avskiljning av PFAS i dricksvatten.

Eftermiddagen avslutas med en inspirerande föreläsning av ”Vatten på ett annat sätt i den moderna täta, blåa staden” av Micke Palmgren på Naturum Öresund.

Datum: Onsdagen 1:a mars 2023, klockan 08.30-16.00
Plats: Studio Malmö, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö, https://www.studiomalmo.com/

Program: Se här

Anmälan:
Du som är medlem och kan logga in på Min Sida anmäler dig här.
Du som är medlem men inte kan logga in på Min Sida, vill bli medlem, är anställd hos stödjande medlemsföretag eller inte är medlem anmäler dig här.

Avgift:
Icke medlemmar 750 kr
Personliga och stödjande medlemmar 550 kr
Studerande och pensionärsmedlemmar 150 kr

Obs att man kan bli medlem här.