Strategimöte 1 juni 2022

vatten_2500x1667

Varmt välkommen till Föreningen Vattens årliga strategimöte, där du får möjlighet att bidra med idéer kring hur föreningen kan utvecklas för att bli mer intressant för dig.

  • Hur fortsätter vi att vara ett relevant tvärprofessionellt nätverk och en länk för kunskap mellan akademi och praktik? Hur kan föreningen bidra till att länka samman examensarbeten med erfarenheten som redan finns?
  • Hur skapar vi intressanta möten för dig och dina kollegor? Mötesplatser som mässor, seminarier, webinarier – hur bidrar föreningen på bästa sätt?
  • Vad skall Föreningen Vatten ha för strategi för att få fler medlemmar?
  • Framtida organisation – vad behövs för att stötta strategin

Strategimötet avslutas med lunch tillsammans.

Datum: 2022-06-01
Tid: 09.00-13.00
Plats: Käppalaverket, Södra Kungsvägen 315, Lidingö. Hörsalen
Pris: Medlem 100 kr, endast för medlemmar
Maxantal: 40 personer
Sista anmälningsdag: 2022-05-26
Anmälan:
Du som är medlem och kan logga in på Min Sida anmäler dig här.
Du som är medlem men inte kan logga in på Min Sida anmäler dig här.