Tidskriften VATTEN

Vi publicerar tekniska och vetenskapliga artiklar och notiser med bred täckning av vattenområdet.

Sprid din kunskap!
Nå ut snabbt till hela vattensverige
Minimal insats – från några timmars arbete
Redaktionen ordnar en proffsig layout
Gratis och med spridning i hela världen
Skicka din artikel eller idé till redaktören: Magnus.Persson@tvrl.lth.se. Du kan läsa mer om hur du skriver under Instruktioner för författare.

Tidskriften VATTEN kommer ut med 4 nummer per år (normalt 15 mars, 15 juni, 15 oktober och 15 december). Läs senaste numret!