Välkommen till studentkommitténs webbseminarium den 19 oktober

Temat för webbseminariet är karriärmöjligheter inom vatten och det är riktat till alla vattenintresserade studenter och personer i början av sin karriär. Vi har ha två talare, Olof Nilsson (VD, Medins Havs och Vattenkonsulter AB) och Nikita Tegenfeldt (VA-konsult, Sweco). Olof ska prata om hur det var att söka jobb efter utbildningen, hur det var att byta jobb och hur det är att tillsätta jobb ur ett arbetsgivarperspektiv. Nikita kommer berätta om sin karriär hittills och dela de tips hon samlat på sig så här långt. I slutet har vi tid för frågor. Seminariet kommer att arrangeras via Zoom den 19 oktober 2022 kl 12.

Var: via Zoom

När: Onsdagen den 19 oktober 2022 klockan 12 till 13

Pris: kostnadsfritt

Kontaktperson: Neea Nieminen, studentkommitten@foreningenvatten.se 

Anmäl dig för att få länken till Zoom:

https://forms.gle/hcuV3ZkJ983dGmFB9

Välkomna, hälsar Föreningen Vattens Studentkommitté!

Olof Nilsson
Olof arbetar som VD för Medins Havs och Vattenkonsulter AB som är ett miljökonsultföretag med inriktning på vatten. Olof har länge varit intresserad av vattenfrågor och tog två Masterexamen, en från Göteborgs universitet och en från Chalmers tekniska högskola. Under åren så har han arbetat med vattenprojekt i över 30 olika länder, från Victoriasjön i söder till Grönland i norr.

Nikita Tegenfeldt
Nikita är inne på sitt tredje år som yrkesaktiv ingenjör och hon arbetar på Sweco i Stockholm med VA-utredning, hydraulisk modellering, dagvattenutredning, provtagning, flödesmätning, projektledning och besiktning. Hon pluggade till civilingenjör inom Ekosystemteknik med specialisering inom Vattenresurshantering i Lund.