Vattendag med Pristagarseminarium och Årsmöte 2022

Välkommen till Föreningen Vattens vattendag! Kom och träffa trevliga branschkollegor och lyssna på spännande föredrag. Helt kostnadsfritt för medlemmar!

Plats: Sweco, Gjörwellgatan 22, 112 60 Stockholm.

Vi startar klockan 11:45 med lunch och fortsätter därefter med prisutdelning av Föreningens vattenpriser, intressanta pristagarföredrag, Föreningen Vattens Årsmöte och avslutar sedan med mingel och tilltugg.

13:00-16:00 Pristagarseminarium
VATTEN-priset: gediget arbete för att främja utvecklingen inom vattenvården
NEW GENERATION-priset: till yngre person för nytänkande inom vattenområdet
KEMIRA-priset: insats i vattenvårdens tjänst under det gångna året
Xylem-priset: förtjänstfullt arbete inom drift och underhåll
Norconsult-priset: årets bästa studentartikel i Tidskriften VATTEN

16:00-17:00 Föreningen Vattens Årsmöte

17:00-19:00 Mingel och tilltugg

Pris: Medlem fri entré. Ej medlem 1 500 kr

Kontaktperson: olof.nilsson@medinsab.se

Anmäl dig här.