Skip to content

Priskommittén

Ordförande: Magnus Berglund
SGS Analytics Sweden AB
013-254 900

Vice ordförande: Olof Nilsson
Medins Havs och Vattenkonsulter AB
031-338 35 65

Sekreterare: Marinette Hagman
DHI
0709-99 69 34

Xylem: Alexander Hahn
Xylem

Kemira: Agneta Tufvesson
Kemira Kemi AB

Sweco: Martina Söderström
Sweco AB
08-659 60 00

Norconsult: Sandra Kuru
Norconsult
0767-60 02 47