Skip to content

Priskommittén

Ordförande: Magnus Berglund
SGS Analytics Sweden AB
013-254 900

Vice ordförande: Olof Nilsson
Medins Havs och Vattenkonsulter AB
031-338 35 65

Sekreterare: Marinette Hagman
DHI
0709-99 69 34

Xylem: Patrik Almlöf
Xylem

Kemira: Agneta Tufvesson
Kemira Kemi AB

Sweco: Magnus Almfors
Sweco AB

Norconsult: Sandra Kuru
Norconsult