Vattenpriset 2023

Foto Vattenpriset 2023

Det är med stor glädje som vi kan tillkännage att Peter Gustafsson och Mathias Ibbe är mottagare av Föreningen Vattens VATTEN-pris för år 2023!

Priset utdelas till person eller grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna och som genom idé, konstruktion, praktisk tillämpning, forskning, vetenskaplig avhandling etc. på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen inom vattenvården.

Peter Gustafsson (Streams & Lakes Consulting AB) och Mathias Ibbe (Länsstyrelsen Östergötland) tilldelas Vattenpriset för deras omfattande arbete med restaurering av vattendrag.

Peter har i många år arbetat med biotopkartering och har utbildat många i denna metodik. Mathias har varit föregångare inom sitt arbete med recipientkontroll, restaurering, åtgärdsplanering och åtgärder för hotade arter i vattendrag. Han har bidragit stort till att Länsstyrelsen i Östergötland blivit en föregångare inom dessa områden. Deras arbete har nyligen publicerats i en gedigen rapport som är vägledande för fortsatt återställande av svenska vattendrag. Peter och Mathias stora engagemang, gedigna kompetens och kunskapsbyggande för återskapande av naturliga vattenmiljöer är väl värda vattenpriset.

Ett stort tack till Sweco och Xylem som utöver Föreningen Vatten bidrar till priset.

Peter Gustafsson (höger i bild) och Mathias Ibbe (till vänster i bild)