XYLEM-priset

Xylempriset 2023

Det är roligt att få presentera 2023 års XYLEM-pristagare. Denna gång tilldelas det Elias Molin på Ystad kommun.

Priset utdelas för förtjänstfullt arbete till enskild person eller grupp i vattenvårdens tjänst inom drift och underhållsområdet vid svenska va-anläggningar inom kommuner eller industri. Priset skall i första hand premiera praktiska insatser.

Elias erhåller Xylem-priset 2023 för sina insatser kopplade till installation av utrustning för tekniskt vatten på Sjöhögs reningsverk.

Elias Molin tilldelas Xylem-priset för sitt stora engagemang i samband med installation och driftsättande av utrustning för produktion av tekniskt vatten vid avloppsreningsverket Sjöhög i Ystad kommun. Tack vare sin kunniga och engagerade personal kan nu Ystad kommun årligen spara 75 000 m3 dricksvatten. Detta är en stor vinst för miljön samtidigt som de lokala vattentäkterna kan nyttjas till just dricksvatten. Elias och hans personal visar på hur tekniken kan nyttjas på ett klokt sätt för framtida generationer och är fantastiska förebilder för andra kommuner.

Ett stort tack till Xylem som tillsammans med Föreningen Vatten delar ut detta pris.

Stort grattis Elias Molin!