top of page

tis 12 mars

|

Digitalt lunchseminarium

Digitalt lunchföredrag - Hur arbetar Trafikverket för att skydda vattenresurser?

Hur Trafikverket planerar vattenskyddsåtgärder vid statliga vägar i kontakt med yt- och grundvattenresurser.

Digitalt lunchföredrag - Hur arbetar Trafikverket för att skydda vattenresurser?
Digitalt lunchföredrag - Hur arbetar Trafikverket för att skydda vattenresurser?

Tid och plats

12 mars 2024 12:15 – 13:00

Digitalt lunchseminarium

Om evenemanget

Hur arbetar Trafikverket med att skydda vattenresurser?

Trafikverket har länge arbetat med riskanalyser och skyddsåtgärder längs statliga vägar, där grund- och/eller ytvattenresurser kan påverkas. Särskilt fokus har ofta lagts på resurser med kommunala vattentäkter.

Behov av vidareutveckling av metodiken för arbetet har identifierats och under 2024 planerar Trafikverket preliminärt att presentera en reviderad vägledning. Vatten & Miljökonsulterna har arbetat fram vägledningen i samarbete med Trafikverkets arbetsgrupp för Yt- och grundvattenskydd.

Exempel på innehåll i föredraget:

Värdering av risker och prioritering av resurser är viktiga delar för att optimera den samhällsekonomiska effekten av genomförda åtgärder.

Arbetssätt för att planera vattenskyddsåtgärder vid statliga vägar i kontakt med yt- och grundvattenresurser beskrivs under detta lunchseminarium.

Vilka vattenresurser ska prioriteras att skyddas och på vilket sätt kan åtgärder vidtas?

Passa på att få förhandsinformation om vad som är på gång.

Föredragare: Maria Granberg, Vatten & Miljökonsulterna AB

Föredraget är kostnadsfritt och alla medlemmar är välkomna. Anmäl dig här.

(OSA senast 8 mars)

Varmt välkommen!

Dela detta evenemang

bottom of page