top of page

Tidskriften VATTEN

Tidskriften VATTEN ges ut av Föreningen Vatten som grundades 1944. Första numret av VATTEN kom ut 1945. Tidskriften ges ut fyra gånger om året: 15 mars, 15 juni, 15 oktober och 15 december. Föreningen Vatten ska verka för vård av och rätt hushållning med vattentillgångarna och en god vattenmiljö. I denna anda publicerar Tidskriften VATTEN tekniska och vetenskapliga artiklar med stor bredd inom vattenområdet, notiser av olika slag och information om föreningens aktiviteter för medlemmarna.

VATTEN tar gärna emot material för publicering, se instruktioner för författare. Om du har information från företag eller annan information som du önskar få in som en notis, skicka den till redaktionen.

Är du intresserad av vatten? – gå med i Föreningen Vatten!

Vi publicerar tekniska och vetenskapliga artiklar och notiser med bred täckning av vattenområdet.

 

Sprid din kunskap!

  • Nå ut snabbt till hela vattensverige

  • Minimal insats – från några timmars arbete

  • Redaktionen ordnar en proffsig layout

  • Gratis och med spridning i hela världen

 

Skicka din artikel eller idé till redaktören:
johanna.sorensen@tvrl.lth.se.

 

Du kan läsa mer om hur du skriver under Instruktioner för författare.

Omslag nr 2 2024.jpg

Tidskriften VATTEN kommer ut med 4 nummer per år (normalt 15 mars, 15 juni, 15 oktober och 15 december). 

 

Läs senaste numret!

Artiklar

bottom of page