top of page
Föreningen Vatte - FVI-sektionen. Känna vatten.
Vattendroppar

"”Civilisationen är en pågående dialog mellan mänskligheten och vattnet.”
Paolo Lugari

En kort presentation av:

FVI-sektionen

Sektionens syfte är att lyfta fram information och innovation kring VA-verksamhet, vattenvård samt vatten- och samhällsplanering i Sverige. Vidare skall sektionen inspirera och verka för ett ökat intresse och en ökad kunskap inom dessa områden.

Detta innefattar exempelvis:

  • Gränsöverskridande information, kommunikation och samarbete

  • Integration av informationskällor för ökad helhetssyn

  • Verktyg för informationshantering (datormodeller, GIS, övervaknings- och styrsystem, etc)

  • Verksamheten syftar även till att agera som en samlande och pådrivande kraft för utveckling inom området.

 

Sektionens verksamhet är främst att:

  • Initiera, arrangera och genomföra konferenser och annan mötesverksamhet.

  •  Stötta Föreningen Vatten i dess övriga verksamhet.

  • Utgöra ett forum genom informationsverksamhet t.ex. i Tidskriften Vatten.

  • Upprätthålla ett nära samarbete med Svenskt Vatten.

FVI-sektionen är:

 

Ordförande

Ingemar Clementson, NSVA

Ledamöter:

Mats O A Larsson
Tyresö kommun, 08-447 71 38

 

Hans Hammarlund
DHI

Sara Eriksson
Skellefteå kommun, 072-511 61 65

Mattias Salomonsson
Sweco, 035-295 00 17

 

Charlotta Magnergård
Mälarenergi, 021-39 50 84

 

Elin Jansson
Sweco, 018-727 93 18

Föreningen Vatte - FVI-sektionen. Rent dricksvatten.
bottom of page