top of page
Föreningen Vatten - Västra regionkommittén. Foto från västkusten.

"En klunk vatten öppnar dörrarna till paradiset."
Norskt ordspråk

Vattendroppar

En kort presentation av:

Västra regionkommittén

Föreningen Vattens västra regionkommitté genomför seminarier och studiebesök i syfte att sprida kunskap och bidra till nätverkande inom vatten och vattenvård. Ett par träffar anordnas i Västsverige under vår och höst till en låg kostnad. Träffarna är förlagda till eftermiddag/kväll. Ett typarrangemang kan innehålla en presentation av någon aktuell fråga eller ett intressant studiebesök, samt någon timmes givande diskussion med utbyte av erfarenheter och funderingar.

Föreningen Vatten - Västra regionkommittén. Rent dricksvatten.

Styrelse  

Ordförande

Ann Mattsson
Envidan, 0705-79 74 22

 

Tf Ordförande
Charlotte Lindstedt
Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten
031-368 70 88

 

Ledamöter

Ann Johansen
RISE

0706 - 933 291

Andreas Lindhe
Chalmers Tekniska Högskola
031-772 20 60

Emma Nilsson-Keskitalo
Göteborgsregionen, 

031- 335 52 37

Olof Nilsson
Sweco, 

0725-419380

 

Thor Wahlberg
Sweco Environment, 
031-62 76 93

bottom of page