top of page

Stödjande medlemmar

Amphi-tech
Arboga Vatten och Avlopp AB
Brenntag Nordic AB
EnviDan AB
Falköpings Kommun
Gryaab AB
Göteborgs Stad Kretslopp och vatten
Haninge kommun
Hudiksvalls Kommun
Hässleholms Vatten AB
Höganäs Kommun
Kalmar Vatten AB
Karlstads kommun
Kemira Kemi AB
Kristianstads kommun
Köpings Kommun
Malmberg Water AB
Miljöförvaltningen Stockholms Stad
Mittskåne Vatten
Mälarenergi Vatten AB
Mönsterås Kommun
Norconsult AB
Nordiska Plaströrsgruppen 
Norrvatten
NSVA

Ragn-Sells Treatment & Detox AB
RISE Research Institutes of Sweden
SGS
Stora Enso paper AB
Strömsunds Kommun
SWECO Environment AB
Säffle Kommun
Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Trelleborgs Kommun
Trollhättan Energi
Tyréns AB
Uppsala Vatten och Avfall AB

VA-guiden AB
VA SYD
VA-avdelningen NVK
Vakin
Vattenfall AB
Veolia Water Technologies AB
WSP Sverige AB
Vänersborgs Kommun
Västvatten AB
Växjö Kommun
Österlen VA
Östersunds Kommun

Föreningen Vattens stödjande medlemmar
Arboga kommun stödjande
Kalmar Vatten stödjande medlem Föreningen Vatten
RISE stödjande medlem Föreningen Vatten
SGS - stödjande medlem Föreningen Vatten
Norconsult - stödjande medlem Föreningen Vatten
VASYD - stödjande medlem Föreningen Vatten
Trollhättan Energi - stödjande medlem Föreningen Vatten
Vattenfall - stödjande medlem Föreningen Vatten
Veolia - stödjande medlem Föreningen Vatten
Östersunds kommmun - medlem Föreningen Vatten

Vill ni synas bättre i listan?

För 2 000 kr om året kan ni få er logotyp i tidningen och logga med länk här på sidan. Kontakta oss för mer information.

bottom of page