top of page

Stödjande medlemmar

Amphi-tech
Arboga Vatten och Avlopp AB
Brenntag Nordic AB
EnviDan AB
Falköpings Kommun
Gryaab AB
Göteborgs Stad Kretslopp och vatten
Haninge kommun
Hudiksvalls Kommun
Hässleholms Vatten AB

Jacobi Carbons AB
Kalmar Vatten AB
Kemira Kemi AB
Malmberg Water AB
Mittskåne Vatten
Mälarenergi Vatten AB
Norconsult AB
Norrvatten
NSVA

Ragn-Sells Treatment & Detox AB

RISE Research Institutes of Sweden

SGS
SWECO Environment AB
Sydvatten AB

Teknik- och fastighetsförvaltningen Höganäs

Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Trelleborgs Kommun
Trollhättan Energi
Tyréns AB
Uppsala Vatten och Avfall AB

VA-guiden AB
VA SYD
VA-avdelningen NVK
Vakin

Vattenfall AB

Veolia Water Technologies AB

Vänersborgs Kommun
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Växjö Kommun
Östersunds Kommun

Föreningen Vattens stödjande medlemmar
Arboga Logotyp & Liten Text JPG.png
RISE stödjande medlem Föreningen Vatten
Norconsult - stödjande medlem Föreningen Vatten
SGS - stödjande medlem Föreningen Vatten
VASYD - stödjande medlem Föreningen Vatten
Trollhättan Energi - stödjande medlem Föreningen Vatten
Vattenfall - stödjande medlem Föreningen Vatten
Östersunds kommmun - medlem Föreningen Vatten

Vill ni synas bättre i listan?

För 2 000 kr om året kan ni få er logotyp i tidningen och logga med länk här på sidan. Kontakta oss för mer information.

bottom of page